Kampanjer hoppas nå biblioteken

Kampanjer hoppas nå biblioteken

Under försommaren startade föreningen Wikimedia Sverige två kampanjer – 1lib1ref och FindingGlams. Förhoppningen är att många ska bidra till att göra den tillgängliga informationen och kunskapen på Wikipedia ännu bättre. Målgruppen för kampanjerna är en grupp experter: bibliotekarierna.

– Bibliotekarierna sitter på en enorm kunskap, de är experter på det här med källkritik och var man hittar information, därför riktar vi de här kampanjerna till just dem, berättar Alicia Fagerving, utvecklare på Wikimedia Sverige, en ideell stödförening till Wikimedia Foundation, som driver några av världens största fria kunskapskällor, inklusive Wikipedia och Wikimedia Commons.

1lib1ref – kampanj riktad mot bibliotekarier

1lib1ref är ett internationellt initiativ och står för one librarian, one reference, alltså en bibliotekarie, en referens. Som namnet antyder hoppas Wikimedia Sverige att svenska bibliotekarier ska bidra med att utveckla det digitala uppslagsverket Wikipedia. Man kan välja att göra en eller kanske ett par redigeringar i artiklar på Wikipedia som saknar relevanta källhänvisningar.

– En del bibliotekarier är kritiska till Wikipedia och menar att informationen inte är tillförlitlig och att man inte vet varifrån informationen kommer. Vi vet att Wikipedia inte är perfekt och att många artiklar saknar källor, då säger vi: Låt oss hjälpas åt. Det här är ett sätt att bidra till att informationen blir bättre, menar Alicia Fagerving.

Deltar man i kampanjerna ökar också ens förståelse för hur det går till att arbeta med information på Wikipedia, säger Alicia Fagerving.

– I dag hittar många sin information från sidan och vi behöver kunna hantera att folk använder den för sin kunskapsinhämtning.

FindingGlams

Parallellt med 1lib1ref löper den nationella kampanjen FindingGlams, som står för galleries, libraries, archives samt museums. Projektet drivs av Wikipedias systerprojekt Wikidata, som är en databas med information om en rad olika saker och till skillnad från Wikipedia, där encyklopediska artiklar skapas, samlar Wikidata data i strukturerad form. Målet med kampanjen är att förbättra täckningen av världens kulturarvsinstitutioner, som bibliotek och museer.

Principen är densamma som i kampanjen 1lib1ref, att yrkesmänniskor går in och redigerar informationen som finns på den öppna kunskapsbasen, genom att bland annat lägga till källhänvisningar. Det kan handla om att skriva om var ett galleri ligger eller när det grundades.

– FindingGlams är ett pilotprojekt för att testa de digitala verktygen och göra dem mer användarvänliga. Grundtanken, berättar Alicia Fagerving, är att göra Wikidata till världens största översikt över kulturarvsinstitutioner.

– Vi har potential att samla in information från hela världen, den möjligheten fanns inte tidigare. Kungliga biblioteket har också öppnat upp sina databaser och delar med sig av sin information på Wikidata, det är otroligt stort.

Vill sprida kunskap

I dag har bland annat Turkiet och Kina blockerat Wikipedia. Alicia Fagerving ser det som exempel på att länderna inte vill att medborgarna ska få tillgång till kunskap. Det gör hens drivkraft att arbeta med att tillgängliggöra kunskap ännu större för att tillsammans bidra till fri information.

– Jag förstår att det kan kännas som en övermäktig uppgift att börja engagera sig och redigera på Wikipedia eller Wikidata, men du behöver inte göra så stora saker. Det kan räcka med att du går in och lägger till en källa eller en adress på Wikidata, det är enklare än du tror. Och det kan vara bra att veta att du inte kan förstöra någonting genom att försöka. Det sitter Wikipedianer, alltså personer som arbetar ideellt med Wikipedia, över hela världen och rättar ifall formateringen eller något annat skulle bli fel.

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet