noll27 nr 3 – World Wide MIK

noll27 nr 3-World Wide MIKRunt om i världen blir samhällsfrågor allt mer kopplade till digitaliseringen. Detta ställer nya och högre krav på medborgarna gällande medie- och informationskunnighet, inte minst utifrån ett demokratiperspektiv. Om detta handlar detta nummer av noll27 som inleds med en artikel om den internationella Unesco – konferensen Global Media and Information Literacy Feature Conference.

Du kan också läsa om Statens medieråds aktuella lägesrapport gällande MIK i Sverige, om två Wikimediakampanjer riktade till bibliotek, om MIK, myter och folkbildning, om Internetstiftelsen och åldersskillnader gällande digital kunskap, om journalistik i förändring, om AI och Deepfakes, och om Marika Alneng som reflekterar kring bibliotekens MIK-arbete tre år efter sin bok Folkbibliotek i förändring.

Inledningstexten skrivs av professor Ulla Carlsson, Utblick besöker Mongoliet, profilen är regeringens särskilde utredare Carl Heath, och kåserar gör Özz Nûjen.

Läs noll27 nr 3 på Issuu

Ladda ner noll27 nr3 som pdf (4 mb)

Webbspecial

  Innehåll

  Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

  Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

  Postadress

  Regionens hus
  405 44 Göteborg

  Besöksadress

  Bergslagsgatan 2
  411 04 Göteborg

  Telefon

  031-333 51 00 (växel)
  010-441 42 00 (växel)

  E-post

  redaktionen@noll27.se
  Tillgänglighet