Läsfrämjande generationsmöte

Läsfrämjande generationsmöte

Konceptet Allas barnbarn startade som ett treårigt projekt slutet av 90-talet. Projektägare var Sveriges Pensionärsförbund som ville skapa en modell för läsfrämjande generationsmöten i förskolan. Men konceptet blev uppskattat och nu finns verksamheten i sjuttio svenska kommuner.  

– Får jag sitta i ditt knä? Efter att ha grävt i läsmormors tygkasse och tagit fram en bok, sätter ett av barnen sig tillrätta i Margareta Wallners knä och hon börjar läsa.

Det är onsdag förmiddag på Derome förskola i halländska Veddige och läsmormor Margareta Wallner har kommit till avdelningen Älgen för att läsa för fyra av barnen. Det är en småbarnsavdelning och lässtunden är perfekt för de större barnen, treåringarna. Det är Margaretas tredje termin som läsmormor och hon tycker att det är fint att få använda sin kompetens, även som pensionär.

– Jag har jobbat som förskollärare i hela mitt yrkesliv, jag gjorde ett tidigt yrkesval och ångrade mig aldrig. Jag har älskat att arbeta med barn och när jag hade varit pensionär i knappt ett år, fick jag höra talas om föreningen Allas barnbarn och gick på ett informationsmöte. Som pensionär saknade jag inte verksamheten, men jag saknade barnen.

Generationsmöten

Syftet med Allas barnbarn är att ta tillvara flera olika intressen samtidigt. Det handlar om att skapa läslust hos barnen, det handlar om barns språkinlärning, att stimulera den språkliga kommunikationen, och vara en plats där gamla och barn får tillfälle att mötas.

– Alla barn har olika förutsättningar och alla har inte far- eller morföräldrar i sin närhet och träffar kanske inga gamla överhuvudtaget. Jag har tre vuxna barn men inga barnbarn, så jag brukar skoja och säga att jag lånar mina barnbarn här på förskolan, skrattar Margareta Wallner.

Hon vet också att hon gör nytta och det känns fint att få vara en del av ett socialt sammanhang. När verksamheterna slimmar sina organisationer finns det en risk att exempelvis högläsning prioriteras bort, att personalen inte har tid.

– Det känns fint att kunna göra det här, det är en lyx att få sitta med en så liten grupp. Dels avlastar det personalen och barnen blir sedda på ett annat sätt än om de är i den större gruppen. Här kan de komma till tals och vi resonerar om saker. Jag tycker att samtalet är väldigt viktigt, säger Margareta Wallner.

Engagerade pensionärer

Bettan Jakobsson var barnbibliotekarie i Varberg och den som drog igång det lokala arbetet i samarbete med ABF. Trots att hon har bytt arbetsplats är det fortfarande hon som är ansvarig för Allas barnbarn i kommunen där gruppen nu består av tio aktiva läsare, och där arbetet mer eller mindre är självgående. Det pågår ingen nyrekrytering, men läsmormödrar får gärna ta med sig vänner och bekanta på återträffarna om de vill, för att se om fler skulle vara intresserade av att börja läsa. Pensionärerna i hennes grupp är inte sådana som behöver en uppgift för att bryta sin isolering, tvärtom. De är ofta engagerade i flera andra verksamheter parallellt.

– Den som blir läsmormor har ofta haft ett yrke där man har mött andra människor. De har till exempel arbetat som lärare, förskollärare, barnskötare eller haft något annat socialt yrke. Deras gemensamma nämnare är att de vill bidra till samhället och göra gott även när de har gått i pension.

Många lägger ner mycket tid och engagemang inför sina lästräffar. Margareta Wallner går till biblioteket och lånar böcker och hon brukar göra anteckningar efter varje träff där hon skriver vilka böcker hon har läst och om någon reagerat speciellt på någon eller några av dem. Hon har med sig närmare tio böcker varje gång och vill gärna ha med nya böcker, men även sådana som packats ner i tygkassen tidigare.

– Det är viktigt att skapa nyfikenhet och lust med nya böcker medan en tidigare läst bok skapar igenkänning. Båda aspekterna är viktiga, tycker hon.

FAKTA
Projektet Allas barnbarn genomfördes 1999 – 2002 med ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektets huvudman var Sveriges Pensionärsförbund, SPF, och genomfördes i samarbete med Pensionärernas Riksorganisation, PRO, och förlaget En bok för alla.

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet