Bibliotekarie on demand

Bibliotekarie on demand

Strax efter coronapandemins utbrott förra våren presenterade biblioteken i Skellefteå den digitala tjänsten Bibliotekarie on demand. En tjänst anpassad till meröppna bibliotek där användaren vid sitt besök digitalt kan möta bibliotekspersonal.

Biblioteken i Skellefteå har satsat stort på meröppna bibliotek och samtliga tolv bibliotek i den geografiskt stora kommunen är öppna mellan sex på morgonen och tio på kvällen. Generösa öppettider som uppskattas av besökarna, men som är tufft att bemanna.

– Syftet med den digitala tjänsten är att vi kan fördela vår kompetens och förbättra tillgången till bibliotekets främsta resurs, personalen. Men det är också ett sätt att behålla värdet av biblioteksrummet, säger Mikke Ejrevi, kultur- och bibliotekschef i Skellefteå.

På efterfrågan

Idén till tjänsten fick Mikke när hans son i ett skolprojekt funderade på en app där eleven skulle kunna få läxhjälp efter skoltid Han tog idén till biblioteket där de snart såg en möjlighet att utveckla idén till en anpassad tjänst på meröppna bibliotek.

– Ökad tillgång till bibliotekets personal är det mest efterfrågade av våra kunder, säger Mikke och berättar hur besökaren via verktyget Teams på en touchskärm på biblioteket enkelt får kontakt med bibliotekspersonal som sitter någon annan stans, kanske hemma eller på huvudbiblioteket.

Att tjänstgöra som bibliotekarie on demand har hittills varit frivilligt, men intresset av att kunna jobba hemifrån fick en skjuts av pandemin. Och, menar Mikke, detta är något alla kan göra. Även efter coronapandemin.

– Vi är ju annars ganska låsta på biblioteket och det är svårt att jobba hemifrån. Nu kan vi göra det och samtidigt möta våra kunder som vanligt. Vi skapar nya vägar att jobba på bibliotek. Det är lite häftigt.

Jour dygnet runt

Även om pandemin har bidragit till att allt fler känner sig mer bekanta med digitala verktyg, finns det utmaningar. Tjänsten bibliotekarie on demand har till exempel brottats med tilliten, att få biblioteksbesökaren att betrakta det digitala mötet som likvärdigt med ett fysiskt möte, att det är samma kvalitet i servicen.

– I takt med att pandemin fortgår och vi blir allt mer vana med olika digitala kanaler, desto bättre blir det, säger Mikke och poängterar att ökad tillgång till bibliotekariens kompetens är det absolut viktigaste med tjänsten. Men han kan också se att tjänsten utvecklas till en samhällstjänst med kommunala funktioner som till exempel bygglov on demand. Skellefteå kommun är intresserade, och skillnaden mot kommunens traditionella telefontider, menar Mikke, är relationsskapandet i det personliga mötet.

– Jag känner verkligen att vi i flera aspekter är rätt ute med den här tjänsten, konstaterar han och fantiserar om en framtida biblioteksservice dygnet runt.

– Det finns säkert de som kan tänka sig jobba nattjour. Men där är vi inte än.

 

Bild: Mikke Ejrevi

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet