De skapade sina egna metoder

De skapade sina egna metoder

De involverade barn i förändringsarbetet inför flytten av Kiruna bibliotek. Men när det inte gick att hitta konkreta metoder för hur de skulle göra, fick Malene Jensen och Sanna Barsk skapa egna. Deras arbete har prisats och nu vill de uppmana andra att våga testa.

Kiruna bibliotek ska flytta. Precis som hela centrum, eftersom gruvdriften underminerar marken där. Inför flytten fick barnbibliotekarierna Malene Jensen och Sanna Barsk, en idé om att låta barnen vara med i utvecklingsarbetet.

Vi träffas digitalt framför tre olika skärmar i Göteborg och Kiruna och pratar om arbetet de gjort. Med hjälp av pengar från Stärkta bibliotek, startade de ett projekt som mynnade ut i en utförlig rapport. Den var för deras egen skull, men bidrog också till att konkretisera de metoder de använt sig av.

– När vi skulle börja med det här jobbet upptäckte vi att det finns massor av bibliotek som gjort förändringsarbeten. Men vi kunde inte hitta några metoder. Om folk pratade om metoder så var det, »Vi hade workshop«. »Ja, men vad gjorde ni på era workshops?«. »Ja, barnen fick bygga en sak«. Men vi ville ha ännu mer. Vi ville veta vad de fick bygga, vad de sa, vad som hände. Det kände vi att vi saknade lite grand, säger Sanna.

Lugn och ro är viktigt

De kallar sitt arbete för en användarbehovsundersökning. De har träffat barn, unga och även vuxna, både på biblioteket och i barnens egna miljöer. De har bland annat haft samtal, workshops och gjort observationer i biblioteksrummet.

En återkommande synpunkt från barnen är att biblioteket ska vara en plats med lugn och ro, berättar Malene.

– Många vill också ha lek, men det är viktigt att platser för lek och lugn och ro är separerade. Sen har många nämnt att det, beroende på ålder, ska finnas olika typer av läsplatser, säger hon och Sanna instämmer.

– Vi träffade en klass på mellanstadiet och en klass på lågstadiet. Och det båda klasserna spontant började göra, var att prata om hörnor. Det var pysselhörna, lekhörna, läshörna. För barnen var det viktigt att det fanns olika delar i rummet, dedikerade till olika aktiviteter, säger hon.

Manifest tar arbetet vidare

Flytten av biblioteket var tänkt att ske runt årsskiftet 2020–2021, men pandemin kom i vägen och nu är den planerad till hösten 2022. Sanna och Malene hoppas kunna ta med sig många idéer från projektet och förverkliga dem i det nya biblioteket, men i väntan på det har de redan startat i den nuvarande lokalen. De har till exempel införskaffat en vagn med pysselmaterial, startat fler digitala programaktiviteter, de jobbar med att göra om på ungdomsavdelningen, och har sorterat faktaböckerna på ett nytt sätt.

Rapporten de skrev mynnade också ut i ett manifest. Nu sitter det uppsatt på väggen, med syftet att på ett konkret sätt sammanfatta deras barnsyn och tankar om vad ett barnbibliotek ska vara.

– Jag tror att det handlar om att uppvärdera barnen och göra det tydligt för oss och resterna av kollegorna vad vi vill göra, säger Sanna engagerat.

– För mig var det också ett sätt att ta det vidare långsiktigt, grundsynen som ska genomsyra allt. För arbetet är ju inte slut bara för att det här projektet är avslutat, det pågår ju hela tiden, flikar Malene in.

Prisades för sitt arbete

Deras arbete har inte gått biblioteksvärlden obemärkt förbi. I höstas fick de barnrättspriset Elefanten, det första i sitt slag, som delas ut av Svensk biblioteksförening. De har också blivit inbjudna att berätta om sitt arbete i olika sammanhang, och får då och då mejl från intresserade kollegor.

– Det är ju egentligen det bästa med priset. Att det blir mycket mer spridning på det arbete vi har gjort. Det är jätteroligt, säger Malene.

– Och det är spännande, för vi har ju inte gjort något revolutionerande. Alltså, jag är väldigt stolt över det vi har gjort och vi har kommit fram till jättemycket, men det är ju egentligen väldigt enkla saker som vem som helst kan göra, säger Sanna.

Våga prova

Nu hoppas de kunna förmedla till andra att det inte är så svårt, eller farligt att våga prova.

– Man måste inte göra en så stor grej, men det ger så mycket att prata med sina besökare eller sin målgrupp. Man får in så mycket konkreta idéer och energi av det, säger Malene.

–Sen märker man också ganska snabbt att det är inte så jobbigt när någon säger att det man gör är dåligt, fortsätter Sanna.

– Det är en så fin gåva att få höra vad man inte gör bra, för det är en öppning för att göra det bättre, säger hon.

FAKTA

Barnrättspriset Elefanten delas ut av Svensk biblioteksförening varje år, till en verksamhet eller person som har jobbat med att stärka barns rättigheter i en bibliotekskontext, utifrån FN:s barnkonvention. Sanna Barsk och Malene Jensen var de första pristagarna.

Kiruna centrum ska flyttas eftersom LKAB:s gruvdrift underminerar marken där centrum ligger. Biblioteket kommer att flytta hösten 2022. Hela flytten av Kiruna centrum beräknas vara färdig 2035.

Rapporten om Sanna Barsk och Malene Jensens arbete heter Kostar inte dom mycket? och går att hitta på Kiruna stadsbiblioteks webbplats.

Bild på Malene Jensen och Sanna Barsk: Privat

Author Description

Evelina Westergren

Evelina Westergren, Journalist
evelina.westergren@noll27.se
0700-81 65 71

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet