Reporterskola på biblioteket

Reporterskola på biblioteket

På Minibladets reporterskola får barnen intervjua, skriva och fotografera. Sedan publiceras deras artiklar i en egen tidning och i Minibladet, ett nyhetsforum för barn på webben.

– Det här är en dröm för barn som vill bli journalister eller göra något med sitt skrivande, säger Cecilia Lindgren, bibliotekarie på Lunds stadsbibliotek som kommer att ha reporterskola på programmet i sommar.

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och att umgås med jämnåriga. För att underlätta deras situation har regeringen beslutat om bidrag till kommunerna så att de kan ordna smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter under 2021. Reporterskolan på Folkbiblioteken i Lund är just en sådan aktivitet med nio- till tolvåringar, som kommer att få bilda en tidningsredaktion under fem dagar i juli. Aktiviteten blir helt digital och under hela veckan kommer barnen få handledning av en journalist och skrivpedagog i att intervjua, skriva och fotografera.

– Det blir en liten exklusiv skara på åtta barn som får delta och om jag hade varit i deras ålder hade jag nästan kunnat döda för att få vara med på det här, kära nån vad jag hade velat gå där, säger bibliotekarien Cecilia Lindgren.

Förutom att känna på jobbet som lokalreportrar ska barnen också få lära sig knep för att inte bli lurade av felaktiga källor. När veckan är slut ska de tillsammans ha fått ihop material till en egen tidning. Dessutom kommer deras artiklar och bilder att publiceras på Minibladets webb, minibladet.se.

– Det här blir ett sätt för barnen att upptäcka att skrivande inte bara behöver vara att hitta på skönlitterära berättelser utan att det finns andra former. Dessutom får de respons och feedback på sina texter av andra än lärarna på skolan vilket kan kännas kul, säger Cecilia.

Samarbete med dagstidningar

Bakom både Minibladet och reporterskolan står pedagogen och läromedelsutvecklaren Maria McShane. Sedan Minibladet startade 2014 har sajten publicerat nyheter för barn i samarbete med olika dagstidningar, idag tio stycken. När det gäller reporterskolan vände den sig från början till skolor i utsatta områden, men har mer och mer hittat in på biblioteken. Bland annat har den testats som lovaktivitet i Eskilstuna och Arjeplog, och under sommaren kommer flera bibliotek liksom Lund att ha lokala redaktioner på programmet.

– Då kommer vi ge barnen möjlighet att intervjua politiker eller kända personer som vi ordnar digitala möten med. Tanken är också att de olika reporterskolorna ska träffas på Zoom och få läsa varandras texter och på det sättet lära känna landet, berättar Maria.

Sedan ett tag tillbaka samarbetar Maria även med Biblioteksutveckling i Sörmland. Tillsammans har de tagit fram ett kursmaterial för bibliotekarier som vill bli handledare och starta egna tidningsredaktioner. Kurserna planeras starta i november.

– Det här är en så himla bra aktivitet som biblioteken kan inspireras av, de är ju alltid ute efter idéer till sin programverksamhet och det brukar vara en utmaning att hitta koncept som inte ligger för nära det som barnen gör i skolan. Dessutom har ju biblioteken det demokratiska uppdraget att göra barns röster hörda, säger Ann Catrine Eriksson, biblioteksutvecklare i Region Sörmland.

Skapa intresse för nyheter

Under våren har Biblioteksutveckling Sörmland haft två digitala informationsträffar om handledarkursen för folk- och skolbibliotek i landet. Tanken är att biblioteken efter utbildningen själva ska kunna välja om de vill genomföra reporterskolor i egen regi, eller med hjälp av en lärportal från Minibladet. Genom att Minibladet samverkar med dagstidningar finns det även en chans för barnen att bli publicerade i lokalpressen.

– Tänk att som åttaåring få intervjua sin handbollstränare och sedan få in artikeln i lokaltidningen så att mormor och morfar kan se den. På det här sättet kan vi också skapa intresse för nyheter hos barn och få möjlighet att prata med dem om fake news och källkritik, säger Ann Catrine Eriksson.

Text: Paula Isaksson

TIPS – Läs Minibladet

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet