Viktig verksamhet för att minska digitala klyftor

Viktig verksamhet för att minska digitala klyftor

De flesta initiativ till digitala aktiviteter för barn och unga kommer från biblioteksmedarbetarna. Men brist på både tid och kunskap gör att de inte kan utveckla verksamheten så mycket som de skulle vilja. Det visar rapporten Robotar och ritblock.

Rapporten som kom 2019 visar hur den digitala verksamheten för barn och unga ser ut på folkbiblioteken i Stockholms län. Vid tiden för studien hade många av biblioteken program med digitalt skapande där barnen fick prova på programmering, bygga robotar och spela tv-spel. Ofta ordnades aktiviteterna i samarbete med en extern aktör. Flera hade också gjort försök med att nå ut med sin verksamhet på YouTube, och använt sociala medier för att kommunicera med barn och unga.

Av rapporten framgår att det främst är biblioteksmedarbetarna som tar initiativ till den digitala verksamheten, inte ledningen. Enligt medarbetarna som ingick i studien är verksamheten viktig för att minska de digitala klyftorna, och för att ge alla barn möjligheten att prova teknik. Den behövs också för att öka den digitala förståelsen, stärka medie- och informationskunnighet och lära barnen källkritik.

Kräver rätt kompetens och utrustning

Samtidigt kräver aktiviteter som till exempel programmering att biblioteken har rätt kompetens, utrustning och tillräckligt med personal. Brist på utrustning rankades som
det näst största problemet för att arbeta med digital verksamhet. Som lösning föreslår rapporten smarta samarbeten kring utrustning och planer för underhåll, liksom att fortbildning i digitala verktyg prioriteras av cheferna för att råda bot på kompetensbristen.

Enligt Pia Borrman, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm, har pandemin både stärkt och försvagat den digitala utvecklingen på biblioteken.

– Sedan rapporten kom har arbetet intensifierats men under pandemin har mycket kommit av sig, förstås. Det är klurigt med interaktivitet, särskilt för mellanåldern, när man inte ses, då tror jag att många initiativ har fått ändra riktning och kanske pausats under pandemin. Men många bibliotek har också testat olika digitala sätt att nå barn och unga, och flera har satsat mer på sina webbar, säger hon.

Tips på digitala verksamheter

Rapporten tipsar också om hur den digitala verksamheten på biblioteken skulle kunna se ut. Några av förslagen är kreativa verkstäder för digitalt skapande, MIK-relaterad verksamhet och att förstärka den traditionella verksamheten med digitala inslag. Eller att barnen får leka medier, som på TioTretton som du kan läsa om på annan plats här i tidningen.

Text: Paula Isaksson

Läs rapporten Robotar och ritblock

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet