PROFIL – En kringresande katalysator

PROFIL – En kringresande katalysator

I sitt jobb som konsult med inriktning på kognitiv tillgänglighet har Tommy Hagström besökt över tusen bibliotek i vårt land. På Linkedin är hans titel samhällsförändrare vid Begripsam, själv vill han beskriva sig som en av födsel och ohejdad vana mångsysslande person.

– Min pappa var mångsysslare, multikonstnär och serieentreprenör. Det senare är tyvärr inget som är så bra, det är en person som hela tiden hittar nya idéer och aldrig blir färdig med något, skrattar Tommy och hävdar bestämt att just på den punkten är han inte lik sin pappa.

– Jag drivs av att förändra systemfelen som finns i samhället. På Begripsam har vi en nollvision där vi vill utforma en miljö där alla ska kunna vara delaktiga. Frågan är bara hur det ska gå till.

Normal

Det är sen eftermiddag när vi ses i caféet på Göteborgs stadsbibliotek och medan vi letar efter ett bord att slå oss ner vid, småpratar vi om ett möte som blivit inställt, om hotellnatten som väntar, och om att Tommy just fått sin tredje dos vaccin mot covid.

– Jag har i hela mitt liv levt med ett sviktande immunförsvar och för drygt ett år sedan genomgick jag en benmärgstransplantation, så jag tillhör den så kallade riskgruppen, säger han och berättar att han hela sin uppväxt upplevt sig själv som onormal, att han förutom sin blodsjukdom också vuxit upp med ett tiotal diagnoser.

– Jag har ett helt paket med olika neurologiska funktionsnedsättningar som format mig och påverkade min uppväxt. Jag ville ju vara ett normalt barn, men det vet jag inte vad det är. Nu är i alla fall mina blodvärden normala, men jag vet inte vad det innebär för jag har aldrig haft normala blodvärden heller. Men jag vet i alla fall att jag inte längre behöver vara orolig, att jag slipper hålla reda på var närmsta sjukhus är, och att jag kan övernatta på hotell. Och i kväll blir det övernattning på Hotell Eggers, ler han nöjt.

Metod

En del av Tommys arbete på Begripsam handlar om att besöka bibliotek i hela landet, göra inventeringar och ge råd och stöd i processen mot en mer tillgänglig miljö för personer med funktionsnedsättning. Hittills har han besökt så många bibliotek att han tappat räkningen, men han konstaterar att det är en väldigt varierad skala på vad biblioteken behöver göra för att få en tillgänglighet som räcker för alla.

– En del saker går att fixa med en skruvmejsel, andra måste göra ett budgetarbete och andra kanske måste omlokalisera hela verksamheten, säger han och berättar hur han försöker se varje ny plats som en ny besökare som går genom verksamheten. Att han alltid börjar utifrån, går in genom entrén, runt i verksamheten och avslutar med toaletter och personalutrymme.

– Jag har en metod där jag skapar listor i huvudet, jag kommer ihåg detaljer i miljön i bilder. Och det har ju att göra med hur jag är hopsatt, att mina diagnoser i det här fallet är en kvalitet som är bra att ha.

Multibakgrund

De egna erfarenheterna av sjukdom och diagnoser förde honom tidigt i yrkeslivet till funktionshinderrörelsen där han var aktiv i olika föreningar. Det visade sig att han hade lätt för att se sammanhang och förstå hur saker hänger ihop, och han började intressera sig för hur man skulle kunna förklarar för andra hur man ska göra för att det ska fungera för så många som möjligt.

– Lagstiftningen pratar om att man ska, men väldigt lite om hur. Den bristen intresserar mig, säger han och menar att man måste ta hjälp av de som har erfarenhet och är kunniga på sitt område.

Han tystnar en stund, skrattar till och menar att hans uppväxt spelat roll på mer än ett sätt. Att han redan som tolvåring fick följa med sin pappa på olika jobb, hur det tidigt gav honom erfarenhet av olika miljöer. Att han senare valde att delvis gå i pappans fotspår genom att jobba med så olika saker som dykare, lärare, snickare, biografmaskinist och researrangör. En bakgrund han menar har gett honom en öppenhet och en förståelse för olika arbetsgrupper och deras miljöer. Erfaren- heter han har nytta av i arbetet som konsult på Begripsam.

– Och genom att jag också har varit delaktig i många råd och jobbat med frågorna på ett mer politiserat sätt, har jag fått viss kunskap om att det faktiskt finns möjligheter att förändra. Och det är den möjligheten jag försöker jobba med.

Samarbete

I sitt arbete inom funktionshinderrörelsen hittade Tommy samarbeten som så småningom skapade föreningen Begripsam. Föreningens spetskompetens ligger inom kunskap om psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar och de driver projekt, utför användartester, leder workshops, håller föreläsningar och bedriver forskning.

– Begripsams styrka är att vi jobbar både med att få personer med egna funktionsnedsättningar att förstå hur samhället fungerar, och med att få samhällets olika aktörer att förstå dessa personer. Vi försöker vara bryggan mellan dem, säger Tommy och berättar om den märkliga känslan att hitta likasinnade i 50-årsåldern.

– Från början trodde vi nog inte att vi skulle fungera tillsammans, att de med Asperger inte skulle fungera med de med ADHD. Men vi jobbade mycket på att få förståelse för varandra och varandras olikheter, en intim process på många sätt. Men nu har vi en kunskapsbas av människor i föreningen som kan ge råd och stöd i olika designprocesser hos företag och myndigheter. Och att vi har olika fönster mot olikheter är också vår styrka.

Katalysator

Jobbet i Begripsam har gjort Tommy än mer trygg i sin ambition och vilja att skapa sammanhang som kan förändra samhället, att öka förståelsen för hur olika människor fungerar för att fungera tillsammans. Han menar att om människor med funktionsnedsättning har problem är det en indikator på allmänmänskliga problem i samhället, och gör en liknelse med de kanariefåglar man förr i tiden tog med sig ner i gruvorna.

– Så länge fåglarna kvittrade var det ingen fara, men slutade de var det antagligen gas i gruvan och man måste därifrån. Och lever människor med funktionsnedsättning ett fungerande och välmående liv, då är också samhället välmående. Har de problem har också samhället problem och man bör göra något åt det. Ju mer intuitivt och naturligt saker fungerar, desto bättre för oss allihop.

Han har jobbat med kognitiv tillgänglighet sedan 1990-talet, och han beskriver sitt arbete som en katalysator där han försöker få olika sidor att mötas och förändras till något bättre. I det arbetet ser han biblioteken som speciella, viktiga och strategiska partner där han ser en vilja till förändring.

– I förlängningen är det en samhällsförändring, och det är processer som tar tid. Och jag vet ju inte om jag har all tid i världen. Jag har just fått extratid, men hur lång den tiden är, det vet jag ju inte.

FAKTA

Namn: Tommy Hagström

Ålde: 59 år

Bor: På Södermalm i Stockholm

Gör på fritiden: Just nu är jag inne på cykling. Jag cyklade runt Mälaren för ett tag sedan.

Senast lästa bok: Något så banalt som Jack Reacher.

Vad drömmer du om: Att vi ska vara ett samhälle som är bättre för oss alla. Och jag, tillsammans med mina arbetskamrater, försöker göra något åt det. För jag tror inte att det bara händer av sig själv.

Ge några tips/grundläggande saker biblioteken kan tänka på i sitt tillgänglighetsarbete: Byt ut flimrande ljusrör, undvik odämpade ljudkällor, se upp med övermöblering och skapa platser med stillhet, minimalisera information på informationstavlor och dylikt, skylta tydligt så det är lätt att orientera sig och placera gärna en bemannad informations-/lånedisk innanför entrén.

Om Begripsam

Begripsam startade 2016 och är både en förening och ett bolag.
Begripsam vill påverka utvecklingen av tjänster och produkter så att de kan användas av alla, och genom ett nära samarbete mellan förening och bolag erbjuder de bland annat ett unikt sätt att genomföra användartester.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet