Regionalt nätverk med fokus på delaktighet

Regionalt nätverk med fokus på delaktighet

Strax innan pandemin bröt ut startade nätverket Delaktighet på lika villkor, ett forum där regionbiblioteken kan utbyta erfarenheter och samarbeta kring mångfald och jämlikhet.

Initiativtagare till nätverket är Frida Närman, biblioteksutvecklare på Region Värmland.

– Jag kände länge att jag saknade kollegor på regional nivå som jag kunde diskutera delaktighet och inkludering med. Så jag frågade runt och det visade sig att flera andra som arbetar med regional biblioteksverksamhet kände likadant.

I januari 2020 bjöd Frida in till ett fysiskt uppstartsmöte i Karlstad.  Representanter för elva regioner kom och för många blev det den sista fysiska resan innan pandemin bröt ut. Efter träffen tog nätverket fram ett inriktningsdokument och sedan dess har man haft två stora digitala träffar. Nu, ett och ett halvt år efter starten, är femton regioner anslutna med fokus på hur de kan vara ett stöd i folkbibliotekens arbete med delaktighetsfrågor.

– Det här är komplexa frågor där vi regioner behöver hjälpa varandra, samarbeta och utbyta erfarenheter, säger Frida.

Träffarna har bland annat resulterat i insikten att flera regioner har liknande utmaningar när det gäller arbetet med nationella minoriteter. Man har också delat med sig av olika demokratiprojekt till varandra.

– Nätverket gör att vi kan se varandras arbete och vilka utmaningar som finns. Vi träffas förutsättningslöst för att prata och hjälpa varandra framåt och i vår ska vi ha en ny träff som regionerna Skåne och Blekinge arrangerar, säger Frida.

Text: Paula Isaksson

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet