Miljömedvetna bibliotek

Miljömedvetna bibliotek

IFLAs Green Library Award är ett pris som årligen ges de bibliotek och projekt som bäst kommunicerar sitt engagemang för miljömässigt innehåll. Priset är indelat i de två kategorierna Bästa gröna bibliotek och Bästa gröna biblioteksprojekt. I år är det sjunde gången priset delas ut och de cirka 40 nominerade biblioteken finns i hela världen och representeras av både stora välfinansierade projekt och väldigt små projekt.
Noll27 har pratat med vinnaren av Bästa gröna biblioteksprojekt år 2021, Uleåborgs stadsbibliotek i Finland, och med ett av årets nominerade projekt, Fisken som slår rot, på Liers bibliotek i Norge.

Ett ansvarsfullt bibliotek

Stadsbiblioteket i Uleåborg arbetade med projektet Ett ansvarsfullt bibliotek som främjar miljömedvetenhet, från augusti 2019 till slutet av juni 2020. Projektet var en del av ett större arbete med syfte att öka både bibliotekspersonalens och lokalbefolkningens medvetenhet om miljöfrågor, och samtidigt se över bibliotekets energi, logistik och återvinningspraxis.

– Bibliotekets grundprinciper representerar den cirkulära ekonomin när den är som bäst, och biblioteken har arbetat för en hållbar utveckling långt innan miljömedvetenhet blev en aktuell fråga. Men det finns alltid utrymme för förbättringar och projektet blev en naturlig fortsättning på det miljöarbete som redan görs, säger Minna Männikkö, distriktschef för bibliotekstjänster, Uleåborgs stadsbibliotek.

Det övergripande målet i projektet var att en hållbar utveckling ska genomsyra alla biblioteksfunktioner i det dagliga arbetet. Kan du ge exempel på vad ni gjorde?

– Projektet skapade ett grönt visuellt utseende för Uleåborgs stadsbibliotek som innehöll guider för sopsortering, informationsetiketter om tryckning, kopiering, belysning och vattenanvändning. Vi satte upp skyltar på både finska och engelska med listor på vad som skulle läggas var i insamlingsbehållare, och vi satte upp olika typer av klistermärken i lokalen som förklarade till exempel effekten av att släcka lamporna när man lämnar rummet, spara vatten när man tvättar händerna och att använda tyghandukar. Dessutom installerades nya vattenkranmunstycken på bibliotekets toaletter vilka förväntas halvera vattenförbrukningen och vi utvecklade bibliotekets återvinningsprocess så att allt återvinningsbart material omdirigerades till återvinning eller energiproduktion.

Ett av projektets mål var ju att öka bibliotekspersonalens medvetenhet om miljöfrågor. Hur gick ni till väga?

– Bibliotekspersonalens miljömedvetenhet antogs vara på en god nivå från början, men genom olika tävlingar och undersökningar väcktes deras miljötänk ännu mer. I en enkät fick de till exempel ge förslag på hur användningen av plast på biblioteket kan minskas. Vi utbildade också tjugo stödpersoner vars uppgift är att vägleda och motivera kollegor i fortsatt miljöarbete.

Hur ser ert fortsatta miljöarbete ut?

– Projektets viktigaste miljöhandling var att förbereda en handlingsplan för hållbar utveckling för Uleåborgs stadsbibliotek. Handlingsplanen, Hållbart bibliotek 2030, stödjer bibliotekets miljöarbete och ska göra arbetet mer enhetligt och planerat.  Att få IFLA Green Library Award 2021 i kategorin Green Library Project, är ett erkännande av detta långsiktiga arbete. Erkännandet gjorde arbetet synligt för alla och arbetet för ekologisk, ekonomisk och social hållbara bibliotekstjänster kommer att fortsätta ännu starkare och mer systematiskt i framtiden.

Fisken som slår rot

Ett av årets nominerade gröna projekt finns på ett litet bibliotek i Lier kommun i Norge, en kommun som är känd för att vara en grön kommun med mycket jordbruk och matodlingar. Detta återspeglar sig också i bibliotekets arbete som de senaste åren har handlat om att jobba konceptuellt mot ett grönt bibliotek där de 2016 bland annat installerade ett växthus i biblioteksrummet.

I projektet The Fish That Take Root samarbetade biblioteket med konstnärsgruppen Tigerworm Aquaponics Project and Society, TWAPS. Tillsammans etablerade de 2020 en utställning i form av en akvaponisk odling med akvarium, fiskar och växter i bibliotekets växthus.

– Systemet visar ett cirkulärt kretslopp och hur avföring från fisk ger näring till växterna och hur växterna ger näring tillbaka till vattnet där fiskarna lever, förklarar bibliotekschef Aleksander Kristung.

Hur arbetade ni med projektet/akvaponin ?

– Hösten 2021 ersattes akvaponin och utställningen av en helt ny installation som byggde på aktivt deltagande där vi ville att barn skulle vara med i hela processen. Bland annat fick de designa och måla den gamla byrån vi köpte på Blocket som akvaponin skulle stå på, och vi etablerade en Grön verkstad för barn i åldrarna tio till tretton år. Barnen deltog i olika workshops där de fick lära sig skötsel av fiskar och växter och lärde sig om cirkulära tillväxtprocesser och hållbart jordbruk. Så småningom fick de hela ansvaret att sköta akvaponin och bildade en klubb där de träffades på biblioteket en gång i veckan för att mata fiskarna och rensa akvariet.

Har projektet påverkat barnen i deras tankar om miljö ?

– Absolut. Men jag tror att barn är intresserade av miljöfrågor generellt och vi fokuserade inte på att vara ett lärrum för miljövänlig, cirkulär ekonomi. Det har kommit av sig själv att prata om och tänka grön utveckling. Projektet ville inte bara stimulera till kunskap kring vad en akvaponi är och vad den kan användas till. Projektet handlade både om ett miljöperspektiv och ett socialt perspektiv. Att bidra till en känsla av gemenskap.

Hur mår utställningen nu ?

– Vi fick problem under julledigheten där det var en längre period utan att någon skötte akvariet. Fiskarna dog och vi tog så småningom ner akvaponiutställningen. I stället fokuserade vi på att använda temat akvaponi i en spelutvecklingsklubb med unga på biblioteket. Också det projektet är nu avslutat och webbplatsen greenlib.no har etablerats. En sida vi hoppas att barnen fortsätter att utveckla.

– Även om akvaponin inte fungerade till hundra procent, tror jag att alla inblandade har lärt sig något. Inte minst har vi som bibliotek lärt oss av att samarbeta med konstnärer som är bra på process, och jag kan tänka mig använda dem igen i teoretiska och filosofiska diskussioner på biblioteket kring vad som händer med miljön på vårt jordklot.

FAKTA

Vinnare av IFLAs Green Library Award 2022 i kategorin Bästa gröna bibliotek: National Library Board Singapore.
I kategorin Bästa gröna biblioteksprojekt: Médiathèque de la Canopée la fontaine, Paris, Frankrike.
Projektet Fisken som slår rot kom på en delad andra plats.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet