noll27 nr 3 – Hållbara bibliotek

 

Omslagsbild noll27_nr3_2022Sverige är ansluten till Agenda 2030, FNs handlingsplan för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. I detta nummer av noll27 sätter vi fokus på detta och du kan bland annat läsa om IFLAs globala miljö- och hållbarhetsarbete, om miljö- och hållbarhetsprojekt på bibliotek i Sverige, Norge och Finland, och om Sveriges första litteraturstad utsedd av UNESCO.

Du kan också läsa om Bokbranschens klimatinitiativ, om byggnadsvård som cirkulär ekonomi, om miljöutbildning på bibliotek och om eventuella miljövinster med e-böcker.

Inledningstexten är skriven av Jonas Frykman, kåseriet är signerat Hanna Olvenmark och profilen heter Ulrika Freij.

Läs tidningen här

Ladda ner noll27 nr 3 2022 som pdf (2 mb)

 

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet