Samma utmaningar

Samma utmaningar

Biblioteksenhetschef Per Eide från Bergen i Norge är en av tre som arbetar med marknadsföring, framförallt med sociala medier, inom Ensilub. I somras deltog han på den stora IFLA-konferensen i Dublin, men innan dess hade Ensilub ett eget tvådagarsmöte i den irländska staden Cork.

Vad pratade ni om på mötet?

– Det var ett spännande möte som visar att vi har samma utmaningar världen över med att få politiker att förstå hur viktiga biblioteken som institution är för hållbarhetsmålen. Det är den stora och viktiga frågan för Ensilub, att nå politiker och få dem att förstå att biblioteken redan är hållbara, men kan bli det ännu mer.

– Den mest spännande diskussionen i somras handlade om att bibliotekarier ska agera mer som aktivister. Många tycker att vi är för passiva och menar att viska sätta mer fokus på frågan. Vi fastnade i diskussionen och enades om att biblioteken redan är där de ska vara genom sin delningsekonomi. Men att det går att sätta ännu mer fokus på frågan.

Hur kommunicerar ni ert arbete?

– Ensilubs främsta uppgift är att förmedla allt som görs och berätta om alla projekt och idéer. Green Library Award är ett sätt, och våra återkommande  webbinarier där erfarenheter av gröna bibliotek i hela världen presenteras, är ett annat. Tools för green library är ett arbete som ska bli färdigt våren 2023, och checklistan som består av publikationer och länkar, ska ses över.

Vad är din uppfattning av bibliotekens arbete med hållbarhet runt om i världen? 

– Det görs väldigt många spännande åtgärder och vi tänker ganska lika världen över. Mycket handlar om byggnaden, att spara energi och liknande. Men också att möjliggöra och sprida information till allmänheten.

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet