Fordonen har hittat in i litteraturen

Sofia GydemoTrender kommer och går även i barn- och ungdomslitteraturen. Utgivningen av svensk barn- och ungdomslitteratur granskas en gång per år när Svenska barnboksinstitutet presenterar sin Bokprovning. Sofia Gydemo är bibliotekarie och kommunikatör på Svenska barnboksinstitutet och kan berätta att EPA-trenden har fortsatt medvind.

En av trenderna som ni presenterade sist var trenden med motorfordon. Håller den i sig?

– Fordon har alltid funnits i faktaböcker, pekböcker och liknande. Nu ser vi en klar ökning av motorböcker för ungdomar. I och med bland annat Pär Sahlins bokserie Sävaträsk om EPA-körande ungdomar kommer det starkt nu och det har kommit många böcker på en kort tid. Det handlar inte bara om EPA utan även om exempelvis A-traktorer och fyrhjulingar. Svenska barnboksinstitutet sätter ämnesord på utgivningen och om vi tittar närmare på ämnesordet EPA-traktor kan vi se att det ökat i användning de senaste åren. Många av motorfordonsböckerna är lättlästa ungdomsböcker, överlag kan vi se att utgivningen av lättläst ungdomslitteratur ökar.

På senare år har det handlat mycket om samhällsfrågor i svenska barn- och ungdomsböcker. Det har kommit böcker om bland annat pandemin och kroppsaktivism. Är svenska författare och bokförlag bra på att spegla samhället?

– Just nu ser vi inte så många böcker om exempelvis kroppsaktivism. Det tar ändå tid att skriva böcker, så det går upp och ner med framträdande teman i böckerna. Vi ser att barn- och ungdomsförfattarna, upphovsmännen och förlagen är snabba på att plocka upp saker som händer i samhället. Om det händer något nytt i samhället märker vi det oftast först hos de små förlagens utgivningar och i egenutgiven litteratur. Sedan sprider det sig uppåt till andra bokförlag.

Fjolårets Bokprovning visade att översättningarna av utländsk barnlitteratur minskade. Vad betyder det för utbudet?

– Det betyder ju att man får en mindre värld, man får mindre inblickar i hur det är att leva någon annanstans. På 1970-talet kom det mycket om barn i andra länder, det gör det inte idag. Man missar också andra länders sätt att berätta. Det gäller i både bildspråk och i skrift, man kanske har en annan berättartradition. Det finns mindre bokförlag som specialiserat sig på att ge ut litteratur från andra delar av världen än den västerländska. De har vittnat om svårigheter att nå ut med sin litteratur och där spelar biblioteken en jätteviktig roll, att de köper in de böckerna som knappt når ut i bokhandeln.

FAKTA

Svenska barnboksinstitutet, Sbi, är en självständig stiftelse som har funnits sedan 1965. Stiftelsen arbetar för att stärka barnbokens ställning och sprida kunskap om barn- och ungdomslitteratur.
I den årliga Bokprovningen tittar Sbi närmare på föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Man presenterar statistik, gör analyser och spanar efter trender. Årets Bokprovning släpptes den 19 april och finns att ta del av på Sbi:s webbplats.

Bild: Eva Dalin

|

 

Author Description

annsofie andersson

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet