Minusett på stadsbiblioteket i Laholm

Tillsammans med ungdomar skapade biblioteket i Laholm för några år sedan avdelningen Minusett för aktiviteter och sköna häng.
– Vi hade ingen uppbyggd verksamhet kring ungdomar och vårt fokus var på att nå dem, säger Petra Ljungberg, barn och ungdomsbibliotekarie på stadsbiblioteket i Laholm.

När biblioteket i Laholm fick pengar från satsningen Mer för fler, SKR i samarbete med Svensk Biblioteksförening och Kulturskolerådet, ville man skapa en ny ungdomsavdelning. Biblioteket kände att de till viss del misslyckats i sitt arbete med målgruppen, så med hjälp av fokusgrupper av ungdomar skapades avdelningen Minusett på källarplan i biblioteket.

– Vi byggde upp en ungdomsavdelning efter ungdomarnas önskemål med en spelmiljö, sköna soffor, små fåtöljer för avskildhet och studieplatser, säger Petra och berättar att för att möta rädslan för att det skulle bli en fritidsgård i källaren, utbildades bibliotekspersonalen i bemötande och relationskapande.

– Tanken var ju att vi skulle bygga relationer och vi lärde oss mycket om detta innan vi öppnade. Men jag tycker inte vi lyckades så bra.

Vad hände?

– Framförallt att vi uppslukades av allt annat biblioteksarbete och inte fanns i rummet, och då blir det ju inte så mycket av relationsbyggande. Det blev väldigt mycket spelande på avdelningen. Killarna tog över och tjejerna kände sig otrygga och vände i trappen. Vi hade inte heller några regler gällande till exempel att äta på avdelningen, och vi fick stänga studierummen, ja det blev rörigt.

Tidsbrist

Ungdomarna som varit del av fokusgrupperna och delaktiga av utformning av rum och val av programaktiviteter, höll högtidligt tal på invigningen och var till en början flitiga besökare på biblioteket. Att situationen förändrades tror Petra till  stor del beror på tidsbrist och frånvaron av bibliotekspersonal på avdelningen. Och av samma anledning tror hon att bibliotekspersonalen efter invigningen släppte fokus på relationsbyggandet.

– Det är något man måste jobba med hela tiden. Förut var vi till exempel ofta med på ungdomsforum och kanske något klass- eller elevråd där vi kunde prata om både bra och mindre bra saker. Det är dags att ta upp det igen, säger hon och poängterar att bibliotekspersonalen hela tiden pejlar läget och att de förändrar och anpassar rummet efter behov.

– Just nu har vi till exempel infört särskilda speldagar. Och vi har läsecirklar och en skrivargrupp som håller till på Minusett, och då fungerar det bra.

– Kanske hade det blivit mindre fokus på spel om vi i personalen format Minusett och dess verksamhet, men nu jobbar vi för att det ska bli en plats där alla ska kunna vara och respektera varandra. Och vi har insett att vi kanske ska tänka småskaligt och vara nöjda med att vi har den där lilla bokcirkeln för ungdomar som är intresserade. Jag tror helt enkelt att vi vill så otroligt mycket och försöker lite för mycket ibland.

Slutligen, namnet Minusett, var kommer det ifrån?

– Ungdomarna döpte avdelningen till det eftersom rummet ligger på källarplan och hissen säger våning minus ett, när den stannar där. Ett passande namn på många sätt, konstaterar Petra Ljungberg.

Bild: Sandra Johansson

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet