Ungas delaktighet

Interiör Falkenbergs bibliotekI projektet Dela – ungas delaktighet, vill biblioteken i Falkenberg fördjupa och ta tillvara ungdomars intresse för bibliotekets arbete med evenemang och biblioteket som mötesplats.

Stadsbiblioteket i Falkenberg finns sedan 2020 i det centralt belägna kunskaps- och kulturcentrumet Argus. I byggnaden finns förutom stadsbibliotek också gymnasieskola, kulturskola, fritidsgård, turistinformation och café. En plats där unga mer än gärna hänger och där ungdomsavdelningen är full av såväl böcker som platser för studier, läsning och vila.

– Vi har en jättefin avdelning för unga, men vi är nyfikna på vad de tycker. Vi vill ta tillvara på deras intresse och engagemang ännu mer, ta tillvara på deras intresse för biblioteket som mötesplats, säger Cinna Svensson, ungdomsbibliotekarie biblioteken i Falkenberg.

Tillsammans

Projektet innehåller olika delar som handlar om ungas delaktighet i biblioteksverksamhet och i biblioteksrum, om personalens bemötande och om nätverkande med andra verksamheter som arbetar med unga. Bland annat kommer personalen att ta del av metoder som UX och facilitering, och målsättningen är att kunna skapa ett ungdomsråd och få igång en dialog.

– Vi vill ju inte bara gissa vad de unga vill, utan vi vill att de ska bli delaktiga och påverka bibliotekets verksamhet på olika sätt, att vi skapar fler aktiviteter utifrån ungas behov och önskemål, säger Cinna och berättar att de redan har samarbete med kulturskolan, fritidsgårdar och föreningar där ungdomar finns.

– Vi vill inte göra saker parallellt utan hitta saker vi kan göra tillsammans.

 

Bild: Cinna Svensson

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet