En helt vanlig sagostund

En helt vanlig sagostund

Den planerade sagostunden med dragartister på biblioteket i Trelleborg fick som första bibliotek i Sverige ställas in efter direktiv från en då tillträdande SD-ordförande i kultur- och fritidsnämnden. För personalen blev det starten på en orolig period med många funderingar och känslor.

– I början ville jag bara gråta och säga upp mig. Här kan jag inte jobba. Sedan ville jag bara kriga, säger Fanny Voigt, barn- och ungdomsbibliotekarie.

– Det blev mycket oro för framtiden, hur det skulle påverka vårt arbete. Skulle vi behöva fråga om alla arrangemang, måste vi få godkännande på vilka böcker vi läser på våra sagostunder, säger Mia Schlyter, bibliotekspedagog.

Delade meningar

Trots andra biblioteks erfarenheter av hot och inställda föreställningar i samband med liknande sagostunder, beslöt Fanny och Mia att ändå boka Drag Story Hour och dragartisterna Lady Busty och Miss Shameless till förra vårens sportlovsprogram.

– Vi har ju tidigare haft både brandmän och poliser som läser sagor, så varför inte en dragartist, säger Fanny som ändå, med tanke på den debatt som varit, valde att kontakta sin chef som försäkrade sig om att Fanny och Mia var trygga med situationen och gav dem klartecken.
Vad som sedan hände råder det delade meningar om, men bara några timmar efter att bibliotekschefen vid ett möte med kommunens kultur- och fritidschef och tillträdande SD-ordförande för kommunstyrelsen dryftat säkerhetsaspekterna kring sagostunden, fick han ett samtal om att den skulle ställas in.

– I olika intervjuer har SD-politikerna sedan uttalat sig om att de inte sagt att den skulle ställas in, men att namnen på artisterna var problematiska och att det var olämpligt. De menar att det var kultur- och fritidschefens tolkning att det skulle ställas in, säger Mia.

– Vi upplevde det som en direkt order från blivande nämndsordförande, säger Fanny och berättar att en upprörd ordförande för kultur-och fritidsnämnden blixtinkallade ett extramöte där Sverigedemokraternas ledamöter fick se sig nedröstade och det
bestämdes att sagostunden skulle genom föras som planerat.

– De hade ju inte tillträtt så beslutet var dessutom ett formellt fel. Men vad hade hänt om det inte varit det, och vad hade nästa steg blivit, funderar hon.

Många tankar

Under tiden hade Fanny och Mia fått order om att inte prata om förbudet, varken med kollegor, media eller artisterna i Drag Story Hour. Allt för att ingen skulle få höra om det i andra hand. En frustrerande och jobbig period som väckte många tankar och funderingar kring vadbeslutet skulle innebära framöver.

– Det var jobbigt att bära på detta, att bara vi två visste. Tankarna snurrade, vad skulle detta kunna innebära, ska vi sluta köpa in böcker om barn som har två pappor, och måste vi få godkänt för vilka böcker vi läser på våra sagostunder,
funderar Mia.

– Senare fick vi en del kommentarer kring just begreppet kärnfamilj på sociala medier. Finns det ens några barnböcker med kärnfamiljer, ler Fanny och nämner Pippi Långstrump, Alfons Åberg och Saltkråkan som exempel.

Men de pratade också om sin egen roll, om balansen mellan att vara kommunal tjänsteman och utövare, om relationen kommunallag och bibliotekslag. Tanken på att trotsa förbudet och arrangera sagostunden hade slagit dem, men de konstaterade snabbt att det inte är så enkelt.

– Vi blev tidigt införstådda med att det var trolöshet mot huvudman om vi skulle trotsa en order, och vi diskuterade mycket om man ska riskera sitt jobb för något sådant. Men samtidigt, vill man vara på en arbetsplats som dikterar verksamheten, funderar Fanny.

– Vi måste titta på bibliotekslagen och inkludera alla i vårt arbete. Där står det hur vi ska göra. Det är enda sättet, tillägger Mia.

Sociala medier

När kollegor och artister väl blev informerade, blev beslutet också officiellt och växte snabbt till en riksnyhet. Detta i sin tur väckte en del troll och både Fanny och Mia är glada över att deras namn inte syntes i sammanhanget, och de fick heller aldrig några personliga hot. – Jag var aldrig orolig för min säkerhet, men jag blev extremt illa berörd över alla kommentarer. Jag var verkligen naiv som trodde jag kände den stad jag vuxit upp i och kunde inte tänka mig en situation lik de vi hört om på andra bibliotek, säger Mia och berättar om kommentarer som »bokar man in de här måste man vara sjuk i huvudet« och »ska ni ta in strippor nästa gång«.

– Framförallt på Reddit har det varit grymt hemska kommentarer som tog mig jättehårt. Att man på fullaste allvar tror att vi lämnar barnen i knät på en pedofil och går därifrån är sjukt och omyndigförklarar hela vår profession. Insikten om att en stor del av befolkningen och människor i min omgivning tycker så här tog mig hårt.

– Jag tror inte jag tog det lika personligt, jag blev mer rabiat och arg och tänkte att det här ska ni banne mej inte vinna, konstaterar Fanny.

Säkerhet och lim i låsen

När det så småningom blev klart att de två planerade sagostunden kunde genomföras blev de snabbt fulltecknade och en extra sagostund fick bokas in. Biblioteket var noga med förhandsanmälan och bara en vuxen per barn fick följa med på sagostunden. Säkerhetsaspekten togs på stort allvar och förbereddes noga i samarbete mellan kommun, polis och Securitas. Utgångspunkten var att betrakta sagostunden som vilket arrangemang som helst, och om det behövdes säkerhetsvakter skulle de inte synas i biblioteksrummet. Man tackade också nej till en polisbil utanför biblioteket.

– Det skulle ge helt fel bild och fel fokus. Men vi hade extra många kollegor i biblioteksrummet som satte upp böcker, och det fanns en planerad flyktväg för artisterna om det skulle bli nödvändigt, säger Mia som samma morgon som sagostunden skulle vara upptäckte lim i bibliotekets alla dörrlås.

– I både huvudingången och personalingången var låsen smetade med lim. Det måste varit en klåpare som gjort det, för dörrarna är starka så även om det var lite meck var det egentligen aldrig något problem.

– Och vi kan ju inte veta om det var ett sabotageförsök på grund av sagostunden för det fanns inget meddelande. Men det var också det enda avvikande den dagen som annars var en dag av kärlek, tillägger Fanny

Konsekvenser

Hittills tycker både Fanny och Mia att hela processen har påverkat dem i mer positiv än negativ riktning. När de till exempel beställer böcker är de nu mer medvetna om att inte bli normativ och att få med alla delar.

– En skillnad finns det förstås, säger Fanny och berättar om den sagostund de ska ha på barnens dag i kyrkan under sommaren.

– För två år sedan hade jag inte frågat dem om vi får läsa vilka böcker vi vill. Det gjorde jag nu, men mest för att vara tydlig med att om de hade någon åsikt om det skulle vi inte komma. Så kanske att jag blivit lite mer medveten och tänker ett steg extra.

Både Fanny och Mia säger att de pendlat mellan att känna hopplöshet, vara förbannade och vara ledsna. För att markera gjorde de också varsin KIA-anmälan.

– Så här i efterhand kan jag konstatera att det tog hårt på oss, men också en del av våra kollegor mådde dåligt och tyckte till exempel att det rent emotionellt var otrevligt att stå i disken, säger Fanny som också konstaterar att hon i början bara ville gråta och säga upp sig, men att hon snart insåg att hon ville ta strid, att det är ännu viktigare att fortsätta och bli så inkluderande som möjligt.

– Vi känner oss starkare. Och jag tror man måste vara en kulturkrigare för att jobba på bibliotek idag. Här står vi och oss kan ni inte rubba.

 

FAKTA
Reddit är en amerikansk webbplats med nyheter och diskussionsforum. Från februari 2023 rankas Reddit som den
tionde mest besökta webbplatsen i världen.
Källa: Wikipedia

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet