Kungälvs bibliotek vill lyfta frågor om yttrandefrihet och demokrati

En resa till Dawit Isaak-biblioteket i Malmö gav inspiration att göra något liknande i Kungälv. Med hjälp av pengar frånTre kvinnor står tätt tillsammasn framför en bokhylla. Från vänster: ANNA KILDÉN Bibliotekarie, ELLINORE BLENDBERG Projektledare och JONNA TINNERVALL Bibliotekarie Kulturrådet startades projektet Fängslad litteratur och i höst kommer Kungälvs bibliotek öppna upp för samtal kring mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati.

Arbetet med projektet Fängslad litteratur har pågått sedan årsskiftet. Ellinore Blendberg är projektledare och hon berättar att det finns två huvudspår.

– Dels har vi skapat en avdelning med förbjuden litteratur i biblioteket. Där vi har samlat förbjudna böcker, böcker skrivna av författare som är hotade eller fängslade och böcker om demokrati och yttrandefrihet. Sedan har vi en fördjupande programverksamhet där vi kommer att lyfta lite mer specifika frågor i samtal och diskussioner.

Ett projekt som känns rätt i tiden

Anna Kildén är en av bibliotekarierna som nappade på att arbeta med projektet. Hon berättar att de bland annat har besökt Dawit Isaak-biblioteket på studiebesök och fått tips och råd från dem.

– Vi tycker att det här projektet känns helt rätt i tiden. Det har varit positiva signaler från våra kollegor och all bibliotekspersonal får fortbildning av i samband med projektet. Alla kommer att vara insatta i yttrandefrihetsfrågor och demokratiuppdraget, berättar hon.

I mitten av september sätter höstens evenemang i gång och det innebär programverksamhet i form av bland annat författarsamtal. Biblioteket kommer även att uppmärksamma Fängslade författares dag den 15 nov och Banned Books week i början av oktober. Under hösten har man också besök av Fristadsutställningen, en vandringsutställning som berättar om hur förföljda författare och konstnärer kan få tillfälliga fristäder i Sverige.

Vill gärna ha diskussion

Programverksamheten pågår fram till mitten av november, men den nya avdelningen med förbjuden litteratur kommer att vara permanent. Här kan vem som helst låna, precis om på det vanliga biblioteket.
Projektledaren Ellinore hoppas att satsningen ska göra biblioteket till en arena där man kan ha samtal och debatt om demokrati, yttrandefrihet och litteraturens villkor. Jonna Tinnervall, bibliotekarie som också jobbar med projektet, håller med.

– Nu diskuteras koranbränningarna i media och från USA får vi höra nyheter om att vissa böcker förbjuds på biblioteken. Det känns viktigt att skapa den här platsen för diskussion. Vi är även förberedda på att få eventuell kritik – vad vi har och vad vi inte har i samlingen. Men vi vill ha en diskussion om förbjudna böcker och det fria ordet, det skulle vara roligt om det blev så, säger Jonna.

FAKTA

Blir du nyfiken på att veta mer om Dawit Isaak-biblioteket i Malmö? Läs mer på noll27. se

BILD: Catharina Årmann Haqvinsson

 

Author Description

annsofie andersson

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet