Lokal demokrati

Lokal demokrati

Inför valet 2022 testade lokala bibliotek och lokala nyhetsmedier i Västra Götalandsregionen hur de utifrån sina respektive roller kan stärka bland annat den lokala kunskaps och nyhetsförmedlingen.

– Ingången var att få till ett större engagemang kring valfrågor och samhällsfrågor bland alla förstagångsväljare som har rätt att rösta, säger Olof Berge-Kleber, bibliotekschef Biblioteken i Borås.

Aha-upplevelse

Biblioteken i Borås var ett av tre bibliotek i Västra Götalandsregionen som deltog i forskningsprojektet Lokal demokrati i  en global värld. Tillsammans med Borås Tidning ville de undersöka nya former för samverkan för att öka intresset för demokratiska frågor och stärka den lokala medie- och informationskunnigheten. En av deras gemensamma idéer var att börja med att besöka olika mötesplatser som familjecentraler och öppna förskolor i några av stadens mer socioekonomiskt svaga områden. Där tog de kontakt med föräldrar och förde samtal om deras engagemang i samhällsfrågor.

– För att göra det mer lättsamt hade vi bland annat med oss ett valquiz, och det var väl där någonstans vi insåg att kunskapsnivån är väldigt, väldigt låg. Både kring svenska samhället i stort och valfrågor i synnerhet. Många trodde till exempel att Socialdemokraterna var Sverigedemokraterna och tvärtom, och många kände inte till Borås Tidning över huvud taget. Det var en aha-upplevelse för både oss och Borås Tidning, konstaterar Olof.

Lokal förankring

Samtidigt hade några unga studerande i statsvetenskap sökt stöd från Borås Tidning för att arrangera valevent i ett av de utsatta områdena. En av studenterna, som själv är uppväxt i området, blev snabbt involverad i det pågående projektet och fick fria händer att arrangera ett valevent med politikermingel och debatt i lokalen Navet på Science center i centrala Borås. Hen bjöd in såväl kommunalråd som riksdagsledamöter från samtliga partier och modererade själv debatten med förberedda frågor. Kvällen blev succé med en publik på nästan 200 personer vilka i princip bara kom från socioekonomiskt svaga områden.

– Här ser man tydligt kraften i att hitta personer med kontakter från områdena, säger Olof och berättar att de senare arrangerade ett liknande valevent i ett annat område. Också här med personer från området som ställde frågor till politiker, och även här en lyckad kväll med många besökare.

– Det bästa med projektet är att vi såg vilken effekt det har när starka profiler från området får arrangera. Att vi involverar dessa individer och stärka dem så att de i sin tur kan stärka andra. Att vi agerar möjliggörare istället för arrangörer. Vi behöver jobba mer på det sättet, konstaterar han.

Fortsättning

Genom att samarbeta stärker såväl bibliotek som den lokala pressen sin roll där båda vill nå ut med allmänbildningsfrågor. Samtidigt, menar Olof, är det inte okomplicerat eftersom tidningen också ska granska biblioteket. Trots detta fortsätter de båda i ett nytt samarbete där de gett några ungdomar fria tyglar att skapa ett tryckt magasin. Ungdomarna kommer från olika typer av områden med det gemensamt att de känner någon typ av utanförskap, och magasinet är ett försök att göra deras röster hörda där de med egna ord ska skriva om relevanta frågor för dem.

– Det är ett försök där vi åter igen är mer möjliggörare än att vi gör allt för dem. Det är ett test och det ska bli spännande att se vart det leder, säger Olof.

FAKTA

Forskningsprojektet Lokal demokrati i en global värld initierades av Medier & demokrati som leds av Lindholmen Science Park i Göteborg. Syftet var att undersöka och testa om nya former av samverkan kan stärka invånarnas medie- och informationskunnighet, lokal kunskaps- och nyhetsförmedling samt lokal folkbildnings och opinionsbildning.
Projektet löpte mellan den 1 januari 2022 till och med 31 mars 2023.

BILD: Emma Berger-Kleber

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet