noll27 nr 2 – Biblioteken och demokratin

Bild på förstasidan noll27 nr 2 2023 - Biblioteken och demokratinSveriges nya politisk karta har framkallat såväl konkreta försök till begränsningar av yttrandefrihet och kulturutbud, till en omfattande diskussion om vad armlängds avstånd innebär. I det här numret av noll27 har vi bland annat låtit Myndigheten för kulturanalys reda ut begreppet ur ett historiskt perspektiv och under rubriken Hallå där…svarar kulturminister Parisa Liljestrand på frågor kring armlängds avstånd.

Du kan också läsa Kungliga bibliotekets tips om hur en biblioteksplan kan ha stor betydelse i sammanhanget, om ett uppdaterat folkbibliotekmanifest, om hur biblioteket i Landskrona jobbar med fokus på demokrati och delaktighet, och om hur gemensamma riktlinjer har varit till hjälp för biblioteken i Götene och i Umeå. 

Noll27 har också besökt biblioteket i Trelleborg och pratat om hur det är när politiken lägger sig i verksamheten, vi har besökt Kungsbacka bibliotek som anställt demokratibibliotekarier och biblioteket i Kungälv som planerar ett nytt bibliotek med förbjuden litteratur.

Dessutom kan du läsa om ett demokratiprojekt i Borås, om studien Rum för sociala sammanhang och om Stockholms stadsbibliotek och en ansökan om tillträdesförbud.

Inledningstexten är skriven av Kajsa Lunde, kåserar gör Gunnar Wetterberg och profilen heter Anna Troberg.

I samband med årets första nummer införde noll27 prenumerationsavgift på den tryckta tidningen.

Du hittar mer information om prenumerationen på förvaltningens webbplats och i den tryckta tidningen.

Noll27 kommer att fortsätta bevaka aktuella biblioteksfrågor och berätta om dem i reportage och inspirerande porträtt, och vi hoppas att du vill fortsätta läsa vår tidning.

Redaktionen

 

Ladda ner noll27 nr 2 2023 som pdf (2 mb)

 

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ISSN 2002-4649

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet