Prenumerera på noll27

Prenumerera på noll27
Från och med 2023 inför noll27 en prenumerationsavgift.  Även om du har en prenumeration sedan tidigare behöver den förnyas.
För en liten peng får du fortsatt ta del av aktuella biblioteksfrågor, reportage och inspirerande porträtt. Få  noll27 i brevlådan och beställ en prenumeration redan idag!

 

Avgifter:

För prenumerationer inom Västra Götalandsregionen: 150 kr/år
För prenumerationer i övriga Sverige: 300 kr/år
För prenumeration utanför Sverige: 300 kr/år
Prenumeranter med flera beställningar: 5 kr extra per tidning
Vid efterbeställning: 25 kr per tidning

På noll27.se kan du utan kostnad fortsatt ta del av tidningen i digital form.

Läs mer om prenumerationsavgiften och beställ här

Har du frågor som rör prenumeration, kontakta oss: redaktionen@noll27.s

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet