Rum för sociala sammanhang

Rum för sociala sammanhang

Under 2022 genomförde Tingsryds bibliotek och Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, NCK, en studie av fyra bibliotek och fyra museum i syfte att se hur bibliotek och museum använder rummet som social arena och hur de kan lära av varandra.

– Vår tes var att museer är rätt bra på att ge folk en upplevelse och att bibliotek är väldigt duktiga på att skapa rum i rummet och få folk att mötas, säger Anna-Karin Karlsson som under studien var biblioteks- och kulturchef i Tingsryd, numera chef för arkeologienheten på Kalmar Läns Museum.

– Vi ville se om de skulle kunna lära av varandra och framförallt hur man utformar rum så att människor lättare kan mötas, tillägger Gustav Wollentz, arkeolog och föreståndare för NCK.

Konkret

I studien besökte de fyra relativt nyrenoverade bibliotek och fyra museer med nyligen omgjorda basutställningar. På plats gick de runt i lokalerna och intervjuade ansvariga för det nyrenoverade och omgjorda, och de säger båda att det blev väldigt tydligt vad biblioteken och museerna skulle kunna lära av varandra.

– Det är väldigt konkreta saker, säger Anna-Karin och berättar om Smålands museum och Utvandrarnas Hus där man har berättarstationer runt Amerikakoffertar. Vid kofferten finns berättelser besökaren antingen kan läsa eller lyssna på, och i kofferten finns kläder att klä ut sig med. En plats där museet upplever att många spontana möten sker, liksom framför små skåp på väggen med bilder eller föremål med Sverigeanknytning.

– Det är ju väldigt enkelt med en plats att samlas kring, att skapa en yta som är något mer än bara bord och stolar. Och väldigt enkelt för bibliotek att göra i till exempel ett läsfrämjande arbete.

– Och museerna i sin tur borde titta på hur biblioteken bygger rum i rummen med flexibla lösningar, säger Gustav. Som till exempel bokhyllor på hjul för att på olika sätt skapa olika mötesplatser. Här har museerna mycket att lära.

Arenor för möten

Både bibliotek och museer är redan idag uppskattade, öppna, sociala mötesplatser i samhället. För att utveckla sina rum menar man i studien att biblioteken ytterligare kan utvecklas till en plats för upplevelser, och museum till en plats för spontana möten.

– Både bibliotek och museer är viktiga för att öka den sociala sammanhållningen och minska utanförskap. Men kanske utnyttjas det inte alltid till sin fulla potential, menar Gustav och önskar att både bibliotek och museer ska bli bättre på att utvärdera värdet av en interaktiv miljö, vad de får ut av det.

– Det är en konstant process att observera, förändra och utvärdera. Det går lite för mycket på känsla ibland om vad som fungerar, så det är viktig att följa upp och se värdet också med det sociala.

Medskapande

Att våga bjuda in besökare till processen att förändra kan vara en väg till utveckling. Något som förvånade både Anna-Karin och Gustav var den rädsla som framkom när det handlar om medskapande med besökare, och många bibliotek och museer sade sig vara negativa till all kommunikation med besökare.

– De ville inte ha en massa lappar med fula ord som de måste ta bort, säger Gustav som menar att det handlar om kontrollbehov.

– Medskapande innebär ju att man måste släppa lite på kontrollen och ta några steg tillbaka. Men kommunikation gällande medskapande behöver inte vara svårare än några post-it-lappar på en tavla.

– Man är kanske rädd för att trampa på någons ömma tå och väljer hellre bort det medskapande momentet. Rädsla för medskapande är det största problemet för att få fina mötesarenor, säger Anna-Karin och berättar om utställningen Auschwitz. Not long ago. Not far away. på Malmömässan, där ett besök kunde ta cirka tre timmar och där det inte fanns en enda plats för möten eller möjlighet till reflektion.

– Producenterna sade att de valde bort det för att utställningen handlade om ett svårt ämne. Då har rädslan verkligen ställt till med något.

FAKTA
Studie – Rum för sociala sammanhang genomfördes 2022 med finansiering av biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.
Medverkande bibliotek: Tingsryds bibliotek, Karlshamns stadsbibliotek, Stadsbiblioteket i Malmö och Kalmar stadsbibliotek.
Medverkande museer: Smålands museum, Historiska museet i Stockholm, Östergötlands museum samt utställningen Auschwitz. Not long ago. Not far away. på Malmömässan, en vandringsutställning samproducerad av Musealia och Auschwitz-Birkenau State Museum

 

BILD Privat

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet