Programverksamhet i praktiken

Programverksamhet i praktiken

På biblioteket i Lilla Edet är det två tämligen nybakade bibliotekarier som arrangerar programverksamhet och aktiviteter. Både tycker det är kul, men hade önskat att de fått lära sig mer…

Forskning  i praktiken

Forskning i praktiken

I en föränderlig omvärld finns många behov av en nutidsanpassning av biblioteken. I takt med denna utveckling har det skett en attitydförändring på biblioteken när det gäller synen på forskning…

Ny aspekt på pepparkaksbygge

NOSSEBRO På biblioteket i Nossebro firar deras tävling i att bygga pepparkaksbygge tio år i år. Ett jubileum som lockat rekordmånga deltagare och som innehåller en extra krydda i form…

Riktlinjer för  framtiden

Riktlinjer för framtiden

IFLAs sektion för fortbildning och lärande har uppdaterat sina riktlinjer för kompetensutveckling. I januari påbörjas en översättning av dem till svenska. Uppdateringen av IFLA Guidelines for Continuing Professional Development: Principles…

Utblick – Bibliotek i Polen  söker egen väg i en ny värld

Utblick – Bibliotek i Polen söker egen väg i en ny värld

Under en vecka i augusti arrangerades den stora IFLA-konferensen World library-and information congress i Wroclaw i Polen. Noll27 fanns på plats för framtida spaning, men också för att besöka tre…

Bibliotekens makt och framtid på agendan

Bibliotekens makt och framtid på agendan

Bibliotekens placering i organisationskartans landskap var en fråga under det inledande föredraget på den 15:e Mötesplatskonferensen på Högskolan i Borås. Att vara representerad i de beslutsfattande rummen är en viktig…

Spökskrivaren lever ett dolt liv

Spökskrivaren lever ett dolt liv

Johanna Wistrand har arbetat som lektör, skrivcoach och redaktör i många år. För tio år sedan började hon även att spökskriva, det vill säga hon skriver åt andra. De flesta…

Eide Jensens förslag till ändringar i bibliotekslagen klart

STOCKHOLM Större anpassning till den nya tekniken och utökade krav på biblioteksservice i kommunerna. Det är två av förändringarna i Inger Eide Jensens förslag till revidering av bibliotekslagen, som lämnades in på onsdagen….

Årsringar berättar om läsningens och bokens tillstånd

Årsringar berättar om läsningens och bokens tillstånd

Under de senaste decennierna har mycket förändrats i våra medievanor. I rapporten Läsandets årsringar har litteratursociologerna Johan Svedjedal och Anna Nordlund tagit ett helhetsgrepp om utvecklingen och frågat sig vad…


1 2 137 138
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet