Tydliga riktlinjer

Tydliga riktlinjer

Vi har yttrandefrihet. Vi har en ny bibliotekslag som precis som regeringsformen och kommunallagen värnar om fri åsiktsbildning, likabehandling och det demokratiska samhällets utveckling. Ändå blir det ofta svårt och…

Bättre förståelse nyckel till läslust

Barnen plockar ivrigt i hyllorna och pratar böcker med varandra. Några sjunker ner med varsin bok i lugnet i läsgrottan. På Ekarängskolans bibliotek i Borås är över 25 hemspråk representerade…

UTBLICK – Åsnebibliotek i Zimbabwe

UTBLICK – Åsnebibliotek i Zimbabwe

Om inte folket kan komma till biblioteken kommer biblioteken till folket. Det är tanken bakom Zimbabwes udda åsnebibliotek med små åsnekärror som kör ut böcker till fattiga på landsbygden. Och…

Digitala frågor tar mycket tid

Digitala frågor tar mycket tid

Kan du hjälpa mig att logga in? Hur skriver jag ut på den här datorn? Min bank trodde att ni kunde hjälpa mig här? I takt med att vårt digitala…

Vill öppna dörrarna till kunskapen

GÖTEBORG IFLA:s största utmaning är att ge världens bibliotekarier redskap att göra kunskap tillgänglig för alla i en förändrad värld. Det säger organisationens ordförande Ellen Tise, som nyligen besökte Sverige och…

Sajt för nyfikna läsare

Sajt för nyfikna läsare

En av Sveriges mer populära lässajter för barn och unga firar snart 21 år. – Barnens bibliotek är ett ställe där böckerna är i fokus. Det handlar om att rätt…

»På TikTok pågår ett enormt  boksamtal hela tiden«

»På TikTok pågår ett enormt boksamtal hela tiden«

Användandet av appen TikTok har varit omdiskuterat på sistone, inte minst på biblioteken. Amanda Stenberg och Natalia Tapia Pardo använder TikTok i sitt jobb som bibliotekspedagoger på TioTretton i Stockholm….

HALLÅ DÄR….

HALLÅ DÄR….

Författaren och kulturskribenten Nioosha Shams är Sveriges sjätte läsambassadör. Sedan utnämningen i september 2022 har vi sett och hört henne prata om sitt uppdrag i många sammanhang, men hur tycker…

Bibliotek och turism i samspel

ÅRE I Åre samarbetar biblioteket med turistbyrån och tillsammans delar de arbetsuppgifter, lokaler och ett gemensamt uppdrag att informera och serva såväl boende som turister i Åre kommun. Det är…


1 2 153 154
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet