KÅSERI – Om jag hade ett bibliotek

KÅSERI – Om jag hade ett bibliotek

Göran Everdahl är journalist, föreläsare och filmkritiker. Han har varit sommarvärd i P1, vunnit På spåret i SVT och medverkar sedan många år i radioprogrammen Spanarna, Godmorgon världen och i…

En lustfylld tegelsten med femtusenårig litteraturhistoria

En lustfylld tegelsten med femtusenårig litteraturhistoria

Efter sex års arbete kom Natur & Kulturs litteraturhistoria ut i bokhandeln i våras. En tegelsten på inte färre än 960 sidor med fem tusen år av västerländsk litteratur, men…

Syftet med litteraturkritik

Syftet med litteraturkritik

Vad är syftet med litteraturkritik? Vem skriver man för och får man vara hur elak som helst? Lotta Olsson, Ingrid Elam och Sven Anders Johansson är tre etablerade litteraturkritiker som…

Alarmerande rapport om läslust

Alarmerande rapport om läslust

Sverige behöver bli ett mer läsvänligt land där skolbiblioteken är bemannade, folkbiblioteken digitaliseras och där föräldrar och kända personer visar att de är läsande förebilder. Det slår Lärarstiftelsen fast efter…

Årsringar berättar om läsningens och bokens tillstånd

Årsringar berättar om läsningens och bokens tillstånd

Under de senaste decennierna har mycket förändrats i våra medievanor. I rapporten Läsandets årsringar har litteratursociologerna Johan Svedjedal och Anna Nordlund tagit ett helhetsgrepp om utvecklingen och frågat sig vad…

Lusten till läsning

Lusten till läsning

Vad händer när vi läser? Vi slår upp en bok och följer de svarta tecknen på boksidan. Människor, tankar och platser framträder. Tidsliga och rumsliga motsättningar övervinns och rum efter…

Barn- och ungdombokskatalogen ska engagera och inspirera

Barn- och ungdombokskatalogen ska engagera och inspirera

Den ska vara ett pedagogiskt verktyg men också kännas kul för de yngre. I över tjugo år har Barn- och ungdomskatalogen presenterat böcker från det senaste årets utgivning, numera också…

KÅSERI – Om jag hade ett bilbiotek

KÅSERI – Om jag hade ett bilbiotek

Kristina Sigunsdotter är författare, dramatiker och konstnär. År 2017 kom hennes första barnbok och 2020 tilldelades hon,tillsammans med illustratören Ester Eriksson, Augustpriset i barn- och ungdomskategorin för boken Humlan Hanssons…


1 2 27 28
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet