Kärt återseende

Kärt återseende

Efter två år av pandemi och digitala lösningar är Bokmässan i Göteborg tillbaka i verkligheten. Och även om minglet i utställningshallarna under torsdagen känns glesare än vanligt, är mycket sig…

Centrum för hållbarhet och sunda material

Centrum för hållbarhet och sunda material

Att hållbara material som fungerat i decennier fortfarande är de bästa, är utgångspunkt för verksamheten på Sveriges enda regionalt finansierade center för byggnadsvård, Slöjd & Byggnadsvård på Nääs i Floda….

Ingen självklar miljövinst med e-böcker

Ingen självklar miljövinst med e-böcker

År 2009 presenterade två forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, en studie där de bland annat konstaterade att man måste läsa minst 33 böcker under en läsplattas livslängd för att…

Klimatsamarbete i bokbranschen

Klimatsamarbete i bokbranschen

Stora delar av den svenska bokbranschen samarbetar i projektet Bokbranschens klimatinitiativ med det gemensamma målet att kartlägga och minska branschens klimatavtryck. Bakom initiativet står Förläggareföreningen som förra året började fundera…

Miljömedvetna bibliotek

Miljömedvetna bibliotek

IFLAs Green Library Award är ett pris som årligen ges de bibliotek och projekt som bäst kommunicerar sitt engagemang för miljömässigt innehåll. Priset är indelat i de två kategorierna Bästa…

Samma utmaningar

Samma utmaningar

Biblioteksenhetschef Per Eide från Bergen i Norge är en av tre som arbetar med marknadsföring, framförallt med sociala medier, inom Ensilub. I somras deltog han på den stora IFLA-konferensen i…

IFLA och  det globala miljöarbetet

IFLA och det globala miljöarbetet

I sitt inledningstal på sommarens IFLA-kongress på Irland, uppmanade Irlands tidigare president och professor i klimaträttvisa, Mary Robinson, det globala biblioteksfältet att intensifiera ansträngningarna för att möta klimatkrisens orättvisor och…

DIKKO på nätet

DIKKO på nätet

DIKKO är ett nätbaserat magasin av, om och för nationella minoriteter. Magasinet vill sprida kunskap om romer och nationella minoriteter och förmedlar dagligen aktualiteter och kultur med ett resande/romskt perspektiv….

PROFIL – Birgitta Wallin, spindeln i nätet

PROFIL – Birgitta Wallin, spindeln i nätet

För Birgitta Wallin betyder jobbet som redaktör och ansvarig utgivare på kulturtidskriften Karavan en hel del. Det präglar hennes liv och hon beskriver sig själv som både VD och vaktmästare…


1 2 65 66
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet