Sommarboken ute i det vilda

Sommarboken ute i det vilda

I pandemins spår är årets tema för Sommarboken Ut i det vilda. Ett tema som både manar till utomhusträffar och till humor med det lite galet vilda. – Uteliv kan…

PROFIL – Pionjär med fokus på barnlitteratur

PROFIL – Pionjär med fokus på barnlitteratur

Katarina Dorbell är en av de allra första som lät barnlitteraturen ta plats på nätet. Men nu, efter 40 år inom biblioteksbranschen varav 25 som redaktör för Barnens bibliotek, kan…

Belysning – mer än en installation

Belysning – mer än en installation

»Om vi planerar en fysisk miljö utifrån vuxnas perspektiv kan vi vara ganska säkra på att det inte blir bra för barn. Om vi däremot planerar med barns perspektiv kan…

Barnbibliotekarier och barnen

Barnbibliotekarier och barnen

I en masteruppsats från 2020 undersöker Anna Westerlund och Caroline Wänlund bibliotekariers barnsyn och inställning till barns delaktighet i Sverige och i England. Noll27 har pratat med Caroline om vad…

Bokäventyret i Skara

Bokäventyret i Skara

I Gamla biblioteket i centrala Skara har Sveriges första lek- och lärutställning om bokens historia byggts upp. Här kan alla barn, och nostalgiska vuxna, med lekens hjälp ta sig genom…

Bibliotek med fokus på högläsning

Bibliotek med fokus på högläsning

I februari flyttade BUS-biblioteket tillsammans med lekterapin in i den nybyggda delen av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Med sin centrala placering nära den nya huvudentrén bekräftar verksamheten sin position…

Barnens bibliotek 2.0

Barnens bibliotek 2.0

Webbsidan Barnens bibliotek fyller 25 år och är populärare än någonsin. Samtidigt genomgår sidan ett stort utvecklingsarbete som ska föra den in i framtiden och locka ännu fler barn till…

Ett smörgåsbord av verktyg och inspiration

Ett smörgåsbord av verktyg och inspiration

Läsoteket är en ny digital plattform med idéer, verktyg och metoder för att arbeta språkutvecklande och läsfrämjande med barn. – Sidan ska inspirera alla som möter barn och vårdnadshavare i…

Trender och tendenser på barnbibliotek

Trender och tendenser på barnbibliotek

När Västra Götalandsregionen i början av maj arrangerade en konferens kring barn och unga, bad de Jenny Lindberg på Bibliotekshögskolan i Borås om en trendspaning kring aktuell forskning och verksamhet…


1 2 61 62
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet