Ett modigt bibliotek

KISTA Kista bibliotek är med sina 2 400 kvadratmeter Stockholms näst största bibliotek och ligger mitt i ett av Skandinaviens största köpcentrum, Kista Galleria. Sedan biblioteket öppnade den 23 augusti 2014 har…

Medieförsörjningsplan i utveckling

STOCKHOLM Internationella biblioteket är nyfiken på hur deras nya uppdrag gällande kompletterande medieförsörjning på andra språk än svenska har ändrat arbetet på landets bibliotek. Nu skickar de ut en enkät som…

Hon skriver bort skammen

PAJALA Tidigare skämdes hon för sitt språk. Nu skriver Kerstin Tuomas Larsson böcker på meänkieli för att värna sitt språk och samtidigt kunna återskapa den stolthet hon en gång borde känt….

En dörr till språket

PAJALA Många av de som kommit till Pajala väntar på beslut från Migrationsverket. En ovisshet och en väntan som kan vara svår. Utan uppehållstillstånd har de inte tillgång till formell svenskundervisning. Men frivilliga krafter ger nyanlända en introduktion till svenska språket.

Biblioteket ett stopp på vägen mot ett nytt liv

PAJALA För drygt ett halvår sedan kom Micheal Abudalla till Pajala från krigets Syrien. Nu hoppas han på uppehållstillstånd och en ny start i livet. Biblioteket är den plats han går till för att få en ingång till svenska språket, såväl som att hålla sig uppdaterad om läget i Syrien där hans fru och två barn fortfarande är kvar.

Ett ljus i vardagen

PAJALA Det finns något stort i den där vardagen som rullar på. Vissa dagar är som vanligt, andra kommer med nya utmaningar. Ibland formuleras det projekt och planer. Andra gånger föds…

Verktyg för mångfald

STOCKHOLM Fem europeiska länder har i ett gemensamt EU-projekt utvecklat ett diagnosverktyg som ska hjälpa offentligt finansierade kulturinstitutioner att höja kvaliteten på sitt mångfaldsarbete. Verktyget är byggt och konstruerat utifrån demokratitanken…

Översättningens utmaningar

Norrbotten – de många språkens län. För att beskriva språklandskapet som vi lever och verkar i har vi använt oss av det uttrycket. Finska, meänkieli, samiska, ryska, thai, somali, arabiska…

Om jag hade ett bibliotek – Marjaneh Bakhtiari

Författaren Marjaneh Bakhtiari har skrivit tre romaner. Hon har bland annat skrivit Kan du säga schibbolet?, som är en satirisk skildring över mångkulturåret i Sverige 2006. Här skriver hon om…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet