Hög tid att skydda den digitala integriteten

Hög tid att skydda den digitala integriteten

En ny dataskyddsförordning och en utökad bibliotekssekretess ställer hårdare krav på att biblioteken skyddar sina låntagares digitala integritet. Men i nuläget är skyddet mycket varierande, det menar Peter Krantz, tidigare…

Utblick – Portugals bokparadis

Utblick – Portugals bokparadis

Världens äldsta bokhandel ligger i Portugal. Liksom en av de absolut vackraste. Dessutom är bokhandlar i Portugal mycket framgångsrika och lönsamma. Vi åkte till de charmiga portugisiska städerna Lissabon och…

MIK och demokrati på Stockholms stadsbibliotek

MIK och demokrati på Stockholms stadsbibliotek

Digitala biblioteket genomför under 2017 och 2018 ett digitalt kompetenslyft inom Stockholms stadsbibliotek. Med fokus på valet 2018 fördjupar de sig under året på fyra fokusområden; Digital integritet, Källkritik, Sökkritik…

Om faktaresistens, kunskap och sanning

Om faktaresistens, kunskap och sanning

Falska nyheter har det senaste året blivit ett begrepp och en företeelse som snabbt etablerats. Politiker fäller ogrundade påståenden, etablerad forskning ifrågasätts och vår verklighetsuppfattning ställs på hårda prov. Noll27 har…

Helsingborgarnas nya digitala rum

Helsingborgarnas nya digitala rum

Med massor av rosa ballonger, maker-spaceaktiviteter, musik, tal, bubbel och choklad invigdes den 13 februari helsingborgarnas nya digitala rum Digidel på Helsingborgs stadsbibliotek. – Det unika med vårt Digidel är vårt…

Pedagogisk lärplattform

Pedagogisk lärplattform

Bibblan bildar är en pedagogiskt uppbyggd digital lärplattform som sedan några månader nns tillgänglig att använda. – I första hand ska Bibblan bildar öka det digitala kunnandet hos allmänheten, men…

Självskattningstest kring digitala kompetenser

Självskattningstest kring digitala kompetenser

Läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro har tillsammans utvecklat ett självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal. – Vi skulle gärna se att självskattningstestet blir navet i den…

Hon leder regeringens satsning Digitalt först

Regeringen beslutade i höstas att ge Kungliga biblio- teket, KB, i uppdrag att verka för ett kompetenslyft hos all personal på landets folkbibliotek. Satsningen handlar om att de regionala biblioteksverksamheterna…

Bibliotekens ansvar

Bibliotekens ansvar

Det är lätt att vara frustrerad över allt nytt man ska kunna. Och visst måste alla bran- scher tänka nytt, men se det istället som en gyllene chans att utveckla…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet