Bibliotekens handledande roll

Bibliotekens handledande roll

Arbetet med det nationella digitala kompetenslyftet för folkbiblioteken är i gång, och tidigt i februari samlades drygt 150 bibliotekarier från Västra Götalandsregionen för en dag om pedagogiska metoder och didaktik….

UTBLICK – Bibliotekarier tack vare svenskt stöd i Tanzania

UTBLICK – Bibliotekarier tack vare svenskt stöd i Tanzania

Bibliotek – och bibliotekarier – är en ovanlighet i fattiga Tanzania. Men tack vare stöd från svenska Sida kan nu de som vill följa sina drivkrafter och satsa på studier…

Berättarbaren öppnar för andra slags berättelser

Berättarbaren öppnar för andra slags berättelser

På biblioteket i Kungsbacka har man startat ett unikt projekt, Ordet är ditt. Här samsas berättarworkshops, biblioterapi, podcast och Berättarbaren, en plats dit man kan gå för att lyssna på…

Vellingebor berättar

Vellingebor berättar

Genom ord, bild och skapande har kommuninvånare och nyanlända i Vellinge kommun berättat sina personliga berättelser för varandra.  – Huvudsyftet har varit möten över generationer, säger Görel Reimer, bibliotekarie med…

Samtalscafé överbrygger kulturkrockar

Samtalscafé överbrygger kulturkrockar

Samtalscaféet på Landskrona stadsbibliotek handlar om demokrati, samhällsfrågor och kulturkrockar. Caféet är en del av bibliotekets arbete med att nå fler och framförallt fler nyanlända. Landskrona är en stad som…

Arena för det offentliga samtalet

Arena för det offentliga samtalet

Fejk news, robotar i hemtjänsten och klimatet – när Halmstads Stadsbibliotek bjuder in till debatt och öppna samtal är ämnena både rykande aktuella och varierande. Upplägget är klassiskt, i bästa…

Folkbibliotekens sociala legitimitet

Folkbibliotekens sociala legitimitet

Enligt forskare Katarina Michnik är folkbibliotek bra på att anpassa sig efter förändringar i samhället. Samtidigt uppmärksammas detta sällan av allmänhet och politiker, vilket i sin tur cementerar bilden av…

Det tysta biblioteket – en myt

Det tysta biblioteket – en myt

När våra barn var små och skulle hämtas på förskolan i rimlig tid, hände det att jag – för att hinna med – var mycket tidigt på jobbet. Min arbetsplats…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet