En motor för ett lustfyllt lärande

STOCKHOLM Skolbiblioteken är en viktig del av lärandet. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ser stora möjligheter och har ambitionen att höja medvetandet kring skolbiblioteket. Det som skulle bli ett nationellt bibliotekslyft kom…

Alla måste på tåget

STOCKHOLM Kungliga biblioteket sammanställer just nu statistik för skolbibliotek runt om i landet. I slutet av maj ska siffrorna publiceras. Samtidigt pågår ett strategiskt kartläggningsarbete som på olika plan ska vara…

Optimism trots utebliven finansiering

STOCKHOLM I samband med att regeringens budget föll frös det så kallade bibliotekslyftet inne. Nu ligger arbetet på is. Men riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg är ändå optimistisk. – Alliansen satte inte…

Hembesök för barns språkutveckling

GÖTEBORG Bokstart är en nationell satsning för att stödja små barns språkutveckling. Kulturrådet har hämtat inspiration från bland annat England och Danmark och under våren startar tre pilotprojekt i Sverige….

Utan pengar ingen nationell biblioteksstrategi

STOCKHOLM Sveriges Kulturminister Alice Bah Kuhnke har fortfarande förhoppningar om en nationell biblioteksstrategi, men utan finansiering ser det dyster ut. Här svarar hon på frågor om detta och om bibliotekens…

Kulturrådet blickar framåt

STOCKHOLM Trots en skakig budgetprocess är det nu klart att Kulturrådets handlingsplan för läsfrämjande kan genomföras.  – I regleringsbrevet för 2015 står det helt enkelt att vi ska genomföra det…

Biblioteksrummet som möjlig mötesplats för alla?

Vart går man idag om man behöver vädra sina tankar om saker som händer i världen? Jag minns när Utöya-tragedin hände. Jag hade semester och var ensam hemma när den…

Oberoende bibliotek i Norge

OSLO Norge fick liksom Sverige en ny bibliotekslag den 1 januari 2014. En av skillnaderna mellan svensk och norsk lag är det lilla ordet ”uavhengig” i den norska lagens första paragraf….


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet