Nationellt  konsortium

Nationellt konsortium

Sedan 2014 har de allmänna biblioteken i Finland kunnat ansluta sig till ett konsortieavtal som gör det möjligt för dem att samarbeta, anskaffa och aktivt marknadsföra och utveckla e-tjänster. Konsortiet…

Mer än en  arkivinstitution

Mer än en arkivinstitution

Nationalbiblioteket i Finland är landets största och äldsta vetenskapliga bibliotek. Biblioteket är öppet för alla, men verksamheten riktar sig främst till forskare och högskole- och universitetsbibliotek. Finlands Nationalbibliotek har funnits…

Läscentrum som  stimulerar

Läscentrum som stimulerar

Läscentrum är en sakkunnig organisation på läsningens område. I nära samarbete med bibliotek, skolor och andra, arrangerar de författarbesök, driver kampanjer och projekt och sammanställer material och fakta om läsning…

Informationsvetenskap för  blivande  bibliotekarier

Informationsvetenskap för blivande bibliotekarier

Det finns flera vägar till bibliotekarieyrket i Finland, men bara en utbildning ges på svenska.Vid Åbo Akademi läser studenterna informationsvetenskap, ett ämne som förändrats mycket under åren men som fortfarande…

Svenskspråkigt på biblioteket i Åbo

Svenskspråkigt på biblioteket i Åbo

Åbo, eller Turku på finska, är Finlands tredje största stad och landets äldsta. Både finska och svenska är officiella språk men det är långt ifrån alla som talar eller förstår…

Svenskspråkig  biblioteksverksamhet

Svenskspråkig biblioteksverksamhet

Regionförvaltningsverket i Finland är en nationell myndighet underställd ministerierna, Finlands regering. Inom verket finns en särskild svenskspråkig enhet med uppgifter som bland annat hör till undervisning, småbarnspedagogik, livslång vägledning och bibliotek….

Ode –  Helsingforsbornas  nya vardagsrum

Ode – Helsingforsbornas nya vardagsrum

När Finland fyller hundra är sätten att fira det självständiga seklet på många. För Helsingfors del handlar det främst om att utforma ett nytt vardagsrum åt sina invånare; en samlingsplats,…

Likt en allmän park

Likt en allmän park

När Bibliotek 10 slog upp portarna för tolv år sedan var intresset från omvärlden stort. Med sin unika atmosfär och tydliga användarprofil väcker det fortfarande stor nyfikenhet. Det känns trångt på…

Lekfull  Läsutmaning

Lekfull Läsutmaning

Läslusten är i fokus när Helmetbiblioteken varje år utmanar läsaren till 50 olika sätt att välja ny litteratur. Förhoppningen är att listan ska ge läsaren nya infallsvinklar som engagerar och överraskar….


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet