Vill se en långsiktig normmedvetenhet 

Vill se en långsiktig normmedvetenhet 

Rädslan för att göra fel kan hindra bibliotekens arbete med hbtqi-frågor. Det menar Stina Nilss, ordförande och utbildare för RFSL Sjuhärad. Samtidigt vill hon inte peka ut biblioteken som mer…

”Ingen efterfrågan, inget behov, inget engagemang”

”Ingen efterfrågan, inget behov, inget engagemang”

I lagen står att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. Men det kan vara lättare sagt än gjort när utbudet av media är begränsat och det inte…

Schysta bibliotek kommunicerar inkluderande

Schysta bibliotek kommunicerar inkluderande

Ord och bilder betyder mer än man kan tro för att människor ska känna sig välkomna till biblioteket.  Men hur ska man veta vad som är rätt och fel när…

Regionalt nätverk med fokus på delaktighet

Regionalt nätverk med fokus på delaktighet

Strax innan pandemin bröt ut startade nätverket Delaktighet på lika villkor, ett forum där regionbiblioteken kan utbyta erfarenheter och samarbeta kring mångfald och jämlikhet. Initiativtagare till nätverket är Frida Närman,…

Hur funkade samhällsinformationen under pandemin?

Hur funkade samhällsinformationen under pandemin?

När samhället stänger ned drabbas personer med funktionsnedsättningar extra hårt. Det gäller inte minst samhällsinformation där många hade problem att veta vilka riktlinjer som gällde eller hur man skulle testa…

KÅSERI – Om jag hade ett bibliotek

KÅSERI – Om jag hade ett bibliotek

Åsa Storck är bibliotekschef i Vaggeryds kommun och författare av lättlästa böcker. Här skriver hon om ett bibliotek dit alla är välkomna. Ett bibliotek fyllt av böcker, laserskärare, symaskiner och…

PROFIL – En kringresande katalysator

PROFIL – En kringresande katalysator

I sitt jobb som konsult med inriktning på kognitiv tillgänglighet har Tommy Hagström besökt över tusen bibliotek i vårt land. På Linkedin är hans titel samhällsförändrare vid Begripsam, själv vill…

En modern läs- och skrivtekniker

En modern läs- och skrivtekniker

Läs- och skrivstuga på biblioteket är en verksamhet som Västra Götalandsregionen initierade redan på 1990-talet, samtidigt som en helt ny yrkesgrupp tog plats; läs- och skrivteknikern. Verksamhetens syfte var att…

Uppsökande läsambassadörer

Uppsökande läsambassadörer

I Göteborg har under året ett antal personer med olika språkkompetenser utbildats till läsambassadörer. Genom uppsökande insatser ska de bland annat stärka läsfrämjande insatser för barn och familjer i särskilt…


1 2 3
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet