Resursbiblioteken

Resursbiblioteken

Sedan noll27 besökte Samernas bibliotek, Nordkalottbiblioteket, Finska Institutets bibliotek och Judiska biblioteket våren 2018, har alla fyra blivit utsedda till resursbibliotek av Kungliga biblioteket, KB. Vad innebär det för deras…

Resursbibliotek ska förenkla arbetet med de nationella minoriteterna

Resursbibliotek ska förenkla arbetet med de nationella minoriteterna

Snart öppnar de fyra resursbiblioteken för samiska, jiddisch, meänkieli och finska, som ska hjälpa folkbiblioteken att synliggöra de nationella minoriteterna för allmänheten. – För att komma igång behöver folkbiblioteken utökat…

Rätten till sitt liv

Rätten till sitt liv

Kulturrådet beslutade 2010 att inrätta en nationell läsambassadör med syfte att ge litteraturen och läsfrämjande ett ansikte utåt. Den femte läsambassadören, Bagir Kwiek, har under 2020–2021 haft fokus på minoriteten…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet