Digitala tidskrifter – en ekonomisk transaktion

Digitala tidskrifter – en ekonomisk transaktion

Kungliga Bibliotekets, KBs, samling av tidskrifter beräknas till ungefär 40 miljoner sidor. Av dessa är mindre än en procent digitaliserade. – För att digitalisera KBs samling av tidskrifter skulle det…

Stödet till kulturtidskrifter ska stimuleratill mångfald

Stödet till kulturtidskrifter ska stimuleratill mångfald

Varje år delar Statens Kulturråd ut produktionsstöd till kulturtidskrifter. Själva ämnet i tidskrifterna kan vara hur smalt som helst, men innehållet måste vara angeläget med fördjupning och unikt material. Stödet…

Nätverkstan arbetar för landets  kulturtidskrifter

Nätverkstan arbetar för landets kulturtidskrifter

Nätverkstan Kulturtidskrifter fungerar som en plattform för Sveriges alla kulturtidskrifter. Förutom prenumerationstjänster arbetar de med synlighet och spridning – bland annat genom evenemang, återförsäljarnätverk och bibliotek. Målet är att göra…

»Tänkvärda meddelanden«

»Tänkvärda meddelanden«

Tänkvärda meddelanden. Så hette den första svenska tidskriften. Den kom ut för 340 år sedan. Som ingen annan publiceringsform har tidskriften brytt sig om just det som är värt att…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet