Folkbibliotekens arbete med tillgänglig läsning

Folkbibliotekens arbete med tillgänglig läsning

När personal från elva bibliotek i Västra Götalandsregionen svarade på frågor kring sitt arbete med tillgänglig läsning blev det bland annat tydligt att det finns stort behov av formella strukturer…

Världens bibliotek växer

Världens bibliotek växer

Världens bibliotek är ett digitalt mångspråksbibliotek med för tillfället e- och ljudböcker på 17 språk. Biblioteket är också en del av den nationella biblioteksstrategin med förstärkt uppdrag och löfte om långsiktig…

Banar väg för kritik av ljudböcker

Banar väg för kritik av ljudböcker

Genom ett antal publika experiment har projektet Den lyssnande kritiken gjort djupdykningar i ljudboksformatet för att undersöka vilket slags estetiskt objekt ljudboken egentligen är, och hur litteraturkritik av den skulle…

Ljudboken har blivit en del av vardagsrutinen

Ljudboken har blivit en del av vardagsrutinen

Ljudböckerna är på ständig frammarsch och skapar nya vägar till litteraturen. När forskaren Elisa Tattersall Wallin tittade närmare på unga vuxnas ljudboksanvändande gjorde hon oväntade upptäckter. Bland annat att de…

Svenskarnas läsvanor – både dystert och hoppfullt

Svenskarnas läsvanor – både dystert och hoppfullt

Tidigt i höstas kom ABFs rapport Den svenska läsklyftan. Den visar att var tionde svensk, 11 procent av befolkningen, inte har läst eller lyssnat på någon bok alls under det…

Långsiktigt uppdrag

Långsiktigt uppdrag

Förutom regeringsuppdraget Läsfrämjande för folkbibliotek, är Kulturrådet sedan 2021 också hemvist för Läsrådet, en samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet och ett permanent organ på Kulturrådet. Den 23 september 2021…

Läsfrämjandelyft i startgroparna

Läsfrämjandelyft i startgroparna

Att satsningen hittills varit relativt osynlig kan delvis förklaras med att Kulturrådet har jobbat med att hitta strukturer för samverkan med andra statliga myndigheter, med regioner, kommuner och med andra…

Stärk  samhällets bokhyllor

Stärk samhällets bokhyllor

Jag tycker om att läsa, säger pojken. Han berättar att han inte har några böcker hemma. Han har lärt sig att läsa i skolan. Böckerna har han hittat i skolans…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet