DIK och cheferna

STOCKHOLM DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation och har cirka 22 000 medlemmar. Av dem är cirka 3 000 registrerade som chefer. Tillsammans med andra Saco-förbund stöttar DIK cheferna med bland annat ombudsmanna-…

Ledarskap som rockar

STOCKHOLM Stå bredbent. Kör din grej och tro på det. Ungefär så kan man sammanfatta utgångspunkten för Heavy Metal Management. Möjligen ligger det en grabbig underton i denna utgångspunkt. Men Hans-Olov…

Nätverk för världens biblioteksledare

STOCKHOLM Bill & Melinda Gates Foundation har skapat ett internationellt nätverk för biblioteksledare. Gates Foundation tror att detta är det mest effektiva sättet för att få framtidens biblioteksledare att våga…

Vinnande ledare

STOCKHOLM Pia Sundhage är fotbollens okrönta drottning. Hon har vunnit OS-guld med USA, utnämnts till årets bästa damtränare av Fifa och utsetts till årets ledare i Sverige. Framsidan har mött coachen som njuter av att leda.

Stärkande chefsgrupp

STOCKHOLM Efter en omskakande omorganisation på Stockholms stadsbibliotek läggs det nu lite extra krut på ledarskap. Varje vecka ses enhetscheferna för samordning och ledarutveckling i en grupp de kallar ELG.

Kultur i Väst satsar på cheferna

GÖTEBORG  Kultur i Väst satsar under 2013 på att fördjupa arbetet med ledarskap på bibliotek. Genom att lägga fokus på chefernas roll hoppas man kunna ge dragkraft åt en mer generell biblioteksutveckling….

Med nya ögon

SKÖVDE Igår var du en i gänget, idag är du arbetsgivarens representant. Att våga ta steget och bli chef över dina gamla kollegor är inte alltid ett självklart val. Anna…

Delaktighet ger framgång

SKÖVDE Utan engagerade medarbetare blir strategier och målformuleringar lätt ett abstrakt moln. Filosofin om medarbetarskap bidrar till att skapa ett engagemang för kundens bästa. Balansen mellan gott ledarskap och gott…

Fråga – svar om medarbetarskap

ALNARP Katarina Evengård började jobba på SLU-biblioteket 2008 och var med under uppstarten med arbetet kring medarbetarskap. Idag är hon funktionschef för det som heter Informationskompetens och lärandemiljö. Hur skulle du…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet