Litterär gestaltning – där författarskapet tar form

GÖTEBORG Ett författarskap och kanske litteraturen som konstart i någon större mening är i konstant rörelse. Utbildningen Litterär gestaltning i Göteborg är inom sina ramar en tongivande aktör i det…

Bilderböcker med kvalitet

GÖTEBORG På Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg kan redan verksamma illustratörer, formgivare, konstnärer och fotografer utveckla sin förmåga att uttrycka sig i ord och bild för barn.  Tonvikten ligger…

En högläsande mormor och ”Kapten Miki” – ett liv med skönlitteratur

GÖTEBORG En mormor som högläser klassiker, bra lärare i skolan och goda seriemagasin kan vara den tändande gnistan till ett livslångt intresse för skönlitteratur – Litteraturintresset väcktes tidigt och jag minns…

Kort och gott – Alla läser!

GÖTEBORG Kulturrådet och Skolverket arrangerar tillsammans med Barnkulturåret i Göteborg och Kultur i Väst, den nationella konferensen Alla läser! Att bygga för jämlik läsutveckling. Fokus under konferens kommer att ligga…

Kort och gott – Bättre läskunnighet prioriterat i EU

BRYSSEL EU:s mål är att andelen dåliga läsare bland 15-åringar ska minska till 15 procent inom åtta år. Därför tillsattes förra året en expertgrupp för att komma med förslag på…

Profilen – Fråga bibliotekarien

STOCKHOLM På bibliotek Plattans blogg presenterar sig Jenny Lindh som bland annat bibliotekarie, litteraturvetare och operasångerska med studiepoäng från Biskops Arnös skrivarlinje. Allt utom operasången stämmer. – Tänk om det…

Mot nya litterära landskap

GÖTEBORG Hur Folkbiblioteken ser på skönlitteratur har de tre regionerna Halland, Västra Götaland och Stockholm tittat på i projektet ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek”. Snart är det dags att…

I litteraturens tjänst

GÖTEBORG Eva Fred arbetar med att entusiasmera bland andra bibliotekarier och ge verktyg att arbeta läsfrämjande med barn- och ungdomslitteratur. Det kan handla om alltifrån seminarier, utbildningsdagar, projekt och inspirationsträffar…

Tre frågor – Tomas Lidman

Varför är det viktigt med en litteraturutredning? – Litteraturens ställning och läsningens problem har med jämna mellanrum utretts alltsedan tiden efter 1945. Den mest gedigna kom i början av 1970-talet…


1 2 3
Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se