Barnbibliotekarieyrket kräver kontinuerligt lärande

Barnbibliotekarieyrket kräver kontinuerligt lärande

Barnbibliotekarierna är ofta de som kompetensutvecklar sig mest i kåren. Men många upplever att deras kunskap inte alltid lyfts upp på en strategisk nivå. – Ofta ser ledningen det som…

Bokäventyret i Skara

Bokäventyret i Skara

I Gamla biblioteket i centrala Skara har Sveriges första lek- och lärutställning om bokens historia byggts upp. Här kan alla barn, och nostalgiska vuxna, med lekens hjälp ta sig genom…

De skapade sina egna metoder

De skapade sina egna metoder

De involverade barn i förändringsarbetet inför flytten av Kiruna bibliotek. Men när det inte gick att hitta konkreta metoder för hur de skulle göra, fick Malene Jensen och Sanna Barsk…

Bibliotek med fokus på högläsning

Bibliotek med fokus på högläsning

I februari flyttade BUS-biblioteket tillsammans med lekterapin in i den nybyggda delen av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Med sin centrala placering nära den nya huvudentrén bekräftar verksamheten sin position…

Barnens bibliotek 2.0

Barnens bibliotek 2.0

Webbsidan Barnens bibliotek fyller 25 år och är populärare än någonsin. Samtidigt genomgår sidan ett stort utvecklingsarbete som ska föra den in i framtiden och locka ännu fler barn till…

Ett smörgåsbord av verktyg och inspiration

Ett smörgåsbord av verktyg och inspiration

Läsoteket är en ny digital plattform med idéer, verktyg och metoder för att arbeta språkutvecklande och läsfrämjande med barn. – Sidan ska inspirera alla som möter barn och vårdnadshavare i…

Trender och tendenser på barnbibliotek

Trender och tendenser på barnbibliotek

När Västra Götalandsregionen i början av maj arrangerade en konferens kring barn och unga, bad de Jenny Lindberg på Bibliotekshögskolan i Borås om en trendspaning kring aktuell forskning och verksamhet…

Nytt råd och lyft ska öka barnsoch ungas läslust

Nytt råd och lyft ska öka barnsoch ungas läslust

För att få fart på läsandet hos barn och unga har regeringen beslutat om flera nationella insatser. Tre av dem ska genomföras av Kulturrådet – att inrätta ett läsråd, starta…

Våga satsa på barn och unga

Våga satsa på barn och unga

Det kan vara livsomvälvande för ett barn att möta intressanta vuxna som behandlar dem med respekt. Katti Hoflin, Opsis barnkultur, 2010:2 Under hela min uppväxt flyttade jag mycket. Året när…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet