Kort och gott – konferens: Skolbibliotek 2011

13-14 oktober är det dags för konferensen Skolbibliotek 2011 i Stockholm. Under två dagar kan du bland annat ta del av aktuell forskning om skolbibliotekens roll i dag och i…

Kort och gott – ABM-konferens i Göteborg

 Den 26-27 oktober arrangeras den årliga ABM-konferensen i Göteborg, i år med titeln Rätten till kulturarv. – Kulturarvet är allas och inte institutionernas, men långt ifrån alla kommer åt det,…

Kort och gott – låna en hörlursrigg

Hörlursriggen är en ny mötesplats, eller en mobil scen, där 40 hörlurar kan göra lyssnarna delaktiga i en gemensam upplevelse. Riggen skapar förutsättningar att kunna lyssna på musik, berättelser och…

Nu handlar det om människorna – stormen har lagt sig på Malmö stadsbibliotek

MALMÖ Efter några år av utbrett missnöje, vantrivsel och hård såväl intern som extern kritik, verkar nu Malmö stadsbibliotek ha hittat arbetsro i sitt förändringsarbete. Konceptet The Darling Library in…

Biblioteket en kulturarena genom tiderna

BORÅS I en tid där begreppet ”biblioteket som kulturarena” dyker upp i styrdokument, politikerna talar lyriskt om kulturhus och biblioteken eftersträvar samverkan med föreningar, studieförbund och kulturutövare för att fylla…

Gör det själv – pyssel på bibliotek

SKÖVDE Gör ett draperi av sagor eller ett bokställ av ståltråd och fantasi. Hemslöjdskonsulent Mia Lindgren på Slöjd i Väst hjälper oss att sätta på kreativitetskranen och pyssla loss med…

Kultur i Väst främjar goda idéer med resursgrupp för arrangörer

GÖTEBORG Biblioteket är en självklar kulturarena för den relativt nybildade arbetsgruppen för utveckling och strategi för arrangörsfrågor inom Kultur i Väst. Genom sitt arbete vill arbetsgruppen vara en resurs som stärker arrangören i sitt jobb och som ser till att goda idéer blir verklighet.

Gör plats för kultur – samarbete för moderna kulturarenor i Sjuhärad

MARK – Vi skulle kunna… – Här kan vi… – Vet du vad vi skulle kunna göra? På Kinna bibliotek haglar idéerna när bibliotekschefen Gunvor Alexandersson och kulturutvecklaren Carola Melo…

Sandviken – årets bibliotek 2010 går mot nya mål

SANDVIKEN Sandvikens bibliotek, Årets bibliotek 2010, lämnar nu ifrån sig vandringspokalen men vandrar vidare mot nya mål. Ständigt under utveckling och med besökarnas behov framför ögonen blir de snart del…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet