noll27 nr 4 2019 – Stad och land

noll27 nr 4 2019 – Stad och land

När landsbygden nedmonteras och samhällsservice försvinner får biblioteken en annan, och kanske en allt viktigare, roll. I detta nummer av noll27 tar vi bland annat en titt på hur några…

noll27 nr 3 – World Wide MIK

noll27 nr 3 – World Wide MIK

Runt om i världen blir samhällsfrågor allt mer kopplade till digitaliseringen. Detta ställer nya och högre krav på medborgarna gällande medie- och informationskunnighet, inte minst utifrån ett demokratiperspektiv. Om detta…

noll27 nr 2 – Barnens rätt

noll27 nr 2 – Barnens rätt

  Den 1 januari 2020 blir FN-konventionen om barnets rättigheter lag i Sverige. I detta nummer av noll27 kan du bland annat läsa om vad Barnombudsmannen och SKL säger om…

noll27 nr 1 – Det kollektiva samtalet

noll27 nr 1 – Det kollektiva samtalet

Det pågår ständiga samtal på biblioteken; referenssamtal, sociala samtal, litteratursamtal, handledande samtal…Om alla dessa samtal handlar detta nummer av noll27 som bland annat besökt bibliotek i Halmstad, Landskrona, Vellinge och…

noll27 nr4 – Unga, media och bibliotek

noll27 nr4 – Unga, media och bibliotek

Den svenska bibliotekslagen säger bland annat att folkbiblioteken ska ägna särskild omsorg åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Ändå säger en del att…

noll27 nr 3 – Programverksamhet

noll27 nr 3 – Programverksamhet

Programverksamheten på svenska bibliotek ökar. Det visar bland annat aktuell statistik från Kungliga Biblioteket vilket du kan läsa mer om i detta nummer av noll27.  Samtidigt som programverksamheten växer har…

noll27 nr 2 – Nationella minoriteter

noll27 nr 2 – Nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter har från den 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Flera undersökningar visar dock att bland…

noll27 nr 1 – Bibliotekens digitala arbete

noll27 nr 1 – Bibliotekens digitala arbete

Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och att Sverige ska befästa sin position som en av de ledande it-nationerna i världen. Digital först…

noll27 nr 4 – Finland

noll27 nr 4 – Finland

Det händer mycket på biblioteken i Finland just nu. Förutom alla arrangemang som uppmärksammar 100-årsfirande av landets självständighet, har en ny bibliotekslag sjösatts, Landskapsbiblioteken har omorganiserats, diskussioner om nytt licensavtal…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet