Paradoxer i en globaliserad värld

KÖPENHAMN Globaliseringen slätar ut de ytliga skillnaderna mellan världens länder, men samtidigt leder den till att behovet av en egen stark identitet blir större. Och trots att internet ger oss…

Läxhjälp på webben ny uppgift för bibliotek

KÖPENHAMN Att gå och få hjälp med läxorna på biblioteket känns kanske inte så jättehippt när man är tonåring. Men får man samma hjälp via webben känns det kanske lite…

Kulturell mångfald, gemenskap och tjänster

KÖPENHAMN Rubriken Kulturell mångfald, gemenskap och tjänster, är också rubriken på den Nordiska bibliotekskonferens som just nu pågår i Köpenhamn. Konferensen präglas av föreläsningar om likheter och olikheter, mångkultur och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet