Utblick – Volontärer förvaltar Maltas historiska arv

Utblick – Volontärer förvaltar Maltas historiska arv

Maltas nationalbibliotek i Valletta är en skatt från utsidan och in. Här finns böcker och andra dokument från tidigt 1100-tal och framåt. Många är i skört skick. Volontärerna Fiona och…

Folkbibliotekens identitet

Folkbibliotekens identitet

År 2013 fick Adam Welin Axiells pris för bästa B & I – uppsats. Titeln på uppsatsen är Programverksamhet: Ett uttryck för folkbibliotekets identitet. – Uppsatsen landade i att folkbiblioteken…

Tydliga riktlinjer

Tydliga riktlinjer

Vi har yttrandefrihet. Vi har en ny bibliotekslag som precis som regeringsformen och kommunallagen värnar om fri åsiktsbildning, likabehandling och det demokratiska samhällets utveckling. Ändå blir det ofta svårt och…

Spindel i nätet

Spindel i nätet

Biblioteken i Malmö har en väl fungerande och inarbetad struktur för sin programverksamhet. Sedan en tid tillbaka heter bibliotekets vikarierande arrangemangskoordinator Dan Hedlund, och en av hans utmaningar är att…

Fotbad och bokprat på Bibblan och Bubblan

Fotbad och bokprat på Bibblan och Bubblan

Efter en tid med stök och bråk med ungdomar som hotade och stal på biblioteket i Vårgårda, har nu verksamheten utvecklats till att bli en mötesplats för ungdomar. – Vi…

Allt syns inte i statistiken

Allt syns inte i statistiken

Programverksamheterna på svenska bibliotek har ökat. Framför allt satsas det på läsfrämjande, på barn och unga och på IT-kurser. Sveriges nationella biblioteksstatistik, som är unik i världen, visar med all…

Programverksamhetens betydelse

Programverksamhetens betydelse

Text: Niclas Lindberg, Bibliotekschef/Stadsbibliotekarie, Västerås stadsbibliotek, Foto: Per Groth Programverksamheten är en omistlig del av folkbibliotekets verksamhet. Den blir allt viktigare – och enskilda program blir oftare ifrågasatta. Folkbiblioteken behöver än mer…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet