Koll på attityderna

GÖTEBORG Folks attityder kan ibland vara en hög tröskel att ta sig över. Kampanjen Hjärnkoll har nu blivit en permanent verksamhet som verkar för att öka kunskapen och minska de…

Alla människor har en hemlighet

GÖTEBORG Bemötande är numera ett självklart begrepp för alla som jobbar på bibliotek. Ändå är det inte många som arbetar strategiskt med frågan. Vad har hänt sedan rapporten Bemötande på…

Språkvänner i Rosengård

MALMÖ Genom att samarbeta och genom att lära sig tänka efter före, har Rosengårdsbiblioteket utvecklats till att bli en naturlig mötesplats med fokus på språk. Stadsbuss nummer fem i Malmö har…

Människor mellan raderna

Foto: Derek Key, CC NORRKÖPING Lo Ek är bibliotekarie i på stadsbiblioteket i Norrköping. Där ägnar hon en del av sin arbetstid på fängelser, häkten och bland missbrukare. Förra hösten…

Lagen som främjar tillgänglighet

STOCKHOLM Sedan 1 januari i år är bristande tillgänglighet en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Ändringen ska bidra till ökad tillgänglighet. Fler människor med olika typer av funktionsnedsättningar får med…

En resa i tillgänglighetens landskap

GÖTEBORG När Lundby bibliotek flyttade var en ökad tillgänglighet en grundläggande förutsättning. Det blev inte bara en flytt till nya lokaler. Det har också varit en resa mot ett ökat medvetande kring tillgänglighetsfrågor. En resa personalen i stor utsträckning har fått göra på egen hand.

Sakta mot ett tillgängligare samhälle

Foto: Mikael Miettinen, CC GÖTEBORG Det generella tillgänglighetsläget går sakta framåt. Samtidigt kvarstår mycket arbete med att skapa ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Exempelvis visar siffror…

Pris till inspirerande lärare

KRISTIANSTAD Årets Amy-pristagare heter Jenny Edvardsson. I sitt arbete som gymnasielärare drivs hon av stor envishet och med hjälp av digitala verktyg, bloggar och sociala medier hjälper hon eleverna att…

Se varje individ

Bibliotekens uppdrag kring folkbildning och demokrati ger dem en central roll i en samhällsutveckling präglad av åsikts- och informationspolarisering, ojämlikhet, intolerans, bildnings- och delaktighetsklyftor. Bibliotek är viktigare än någonsin och…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet