En plats för kreativa möten

GÖTEBORG Årets bibliotek blev Göteborgs stadsbibliotek. Verksamheten har varit utlokaliserad till olika delar av stan under den pågående ombyggnaden. En del av motiveringen handlar om de kreativa möte med nya…

Nyttan med målen

STOCKHOLM I det ständiga planarbetet är det lätt att förlora sig i målformuleringar. Men rätt använt kan en biblioteksplan såväl som verksamhetsplan vara ett sätt att sätta biblioteket på agendan….

Mer än bara bibliotek

GRÄSTORP/LIDKÖPING I Grästorp invigdes det nya Kulturhuset september 2012. I Lidköping invigdes det nya biblioteket januari 2013. Två satsningar som båda blåst liv i diskussionen om kommunens biblioteksplan. – Hela…

Arbetet på golvet går före planen

KARLSBORG Verkligheten i många kommuner är att det sällan finns tid till reflexion eller för att dra sig undan och smida en plan. Karlsborg är en av tio kommuner utan en antagen biblioteksplan. Men arbetet på biblioteket är långt ifrån planlöst. Här råder full verkstad. Samtidigt efterlyser man ett tydligare regionalt stöd för det pågående planarbetet.

Vägen till politikernas hjärtan

TJÖRN En biblioteksplan är inte bara ett dokument som pekar ut riktningen för verksamheten. Den kan även ses som ett led i att medvetandegöra politiker om vad bibliotek är. På…

Planen ingen papperstiger

TJÖRN Det finns ibland en föreställning om att en biblioteksplan är något som hamnar i en av byråkratins byrålådor. Men på Tjörn är det ett högst aktivt dokument. Här bidrar biblioteksplanen till att synliggöra biblioteket och skapa samarbeten över förvaltningsgränserna.

Nationellt stöd

STOCKHOLM Kungliga biblioteket, KB, har i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna tagit fram skriften Biblioteksplan 2.0. En skrift med förslag till innehåll i en biblioteksplan som är kopplade till den…

Vem planerar för litteraturen?

”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”.
Ja, så har det stått i gamla bibliotekslagen. Så står också i nya. Men här finns en förstärkning som är intressant. Planerna ska följas upp i än större samverkan än tidigare.


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet