Bibliotekshögskolan är äldst och störst i landet

Bibliotekshögskolan är äldst och störst i landet

Det var i Borås som allting började. Sedan starten på 70-talet har massvis med studenter tagit sin examen på Bibliotekshögskolan som också är landets största utbildnings- och forskningsmiljö inom ämnet….

Lärosäten erbjuder olika utbildningsval

Lärosäten erbjuder olika utbildningsval

Idag kan man utbilda sig till bibliotekarie på fem högskolor/universitet i Sverige. Noll27 har pratat med dem alla, och här kan du läsa om deras inriktningar, skillnader och likheter. Vi…

Bibliotekarien i Finland

Bibliotekarien i Finland

När noll27 kontaktade biblioteksföreningar i Norge, Danmark och Finland för att prata om bibliotekariens roll och status, kunde vi konstatera att även om förutsättningarna kan variera, är det mycket som…

Bibliotekarien i Norge

Bibliotekarien i Norge

När noll27 kontaktade biblioteksföreningar i Norge, Danmark och Finland för att prata om bibliotekariens roll och status, kunde vi konstatera att även om förutsättningarna kan variera, är det mycket som…

Bibliotekarien i Danmark

Bibliotekarien i Danmark

När noll27 kontaktade biblioteksföreningar i Norge, Danmark och Finland för att prata om bibliotekariens roll och status, kunde vi konstatera att även om förutsättningarna kan variera, är det mycket som…

Bibliotekarien är ett framtidsyrke,  men mycket måste förbättras

Bibliotekarien är ett framtidsyrke, men mycket måste förbättras

Arbetsmiljön för bibliotekarierna måste bli bättre, lönerna behöver höjas och biblioteken borde bli en del av det svenska totalförsvaret. För bibliotekarie är ett framtidsyrke, det tycker Anna Troberg, ordförande i…

Är bibliotekssocionomen här för att stanna?

Är bibliotekssocionomen här för att stanna?

För ett år sedan anställdes socionomen Jenny Hector som en resurs i bemötandefrågor på Stockholms stadsbibliotek. Samtidigt, tjugo mil västerut, satt ledningen för biblioteket i Örebro och funderade över vilken…

Ny profession på prov

Ny profession på prov

Genom att utöka personalstyrkan och rekrytera fler utrikesfödda medarbetare, hoppas projektet Nyanlända biblioteksguider att biblioteken ska stärka den språkliga kompetensen och bredda sitt kulturella och språkliga utbud av service och…

Mellan professionalitet och amatörism

Mellan professionalitet och amatörism

Jag vet – rubriken kan provocera. I slutet av den här texten framstår den förhoppningsvis som både begriplig och motiverad. Som anställd vid ett lärosäte som erbjuder utbildningar i biblioteks-…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet