Framsidan nr 1 2010

I det här första numret av Framsidan Special vill vi belysa skolbibliotekens pedagogiska roll i skolan. Forskning pekar på att ett elevcentrerat arbetssätt har blivit en alltmer etablerad del av dagens undervisning. Det betyder att eleverna i högre utsträckning själva får söka information och kunskap till sina arbeten. Olika digitala verktyg är en självklar del av denna utveckling. Bibliotekariernas kompetens är en tydlig resurs när det gäller frågor som informationssökning och hur eleverna ska förhålla sig till den information de hittar. Här finns också stora möjligheter för lärare och bibliotekarier att hitta kreativa former för samarbete. Möjligheter som till viss grad handlar om att öppna dörrarna mellan olika professioner.

Ladda ner Framsidan nr 1 2010 som pdf (6,2 mb)

Artiklar med tidningens tema


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet