Framsidan nr 2 2014

Bibliotek och genus

Genusfrågan är på agendan. Uppstickaren Fi har fått många att yrvaket konstatera att frågan är extra aktuell och SCB:s färska statistik i Årsbok 2014 ger stöd för att Sverige fortfarande har mycket kvar innan män och kvinnor är jämställda.

I Framsidan nummer två kan du bland annat läsa om bibliotek som jobbar aktivt med genusfrågan, om Gävle biblioteks inköpspolicy som har Europeiska deklarationen för jämställdhet i fokus, om hur vanligt det är att biblioteksplaner tar upp bibliotekens genusarbete och hur genusfrågan behandlas på bibliotekarieutbildningen i Borås. Du kan också bekanta dig med vad kvinnor väljer att läsa, om vad normkritisk barnlitteratur är och, förstås, om pågående läsfrämjande projekt från Ulricehamn i söder till Pajala i norr.

Kåsör denna gång är Unni Drougge och profilen heter Sofie Gustavsson, genusinspiratör på Sveriges första hbt-certifierade bibliotek.

 

Trevlig läsning från oss på Framsidanredaktionen!

Ladda ner Framsidan 2 2014 som pdf (ca 2 mb). Klicka här

Vill du beställa tryckta exemplar eller få kommande nummer av Framsidan, hör av dig till redaktionen.

Innehåll

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet