Framsidan nr 3 2010

Bild på Framsidan 3 2010 Biblioteken i valtider

I valtider flyttar politiken in i en del bibliotek runtom i landet. Det kan handla om alltifrån att lägga ut partipolitiska manifest till öppna debatter. Men politiken har ingen självklar plats bland hyllorna. Inte minst i relation till ett parti som Sverigedemokraterna. En enkät som Framsidan har gjort visar att flertalet bibliotek ger tillträde till SD och andra partier, så länge det sker inom ramen för lagar och stadgade värdegrunder. Men ett betydande antal säger också nej till samtliga partier utifrån en lika-för-alla-princip. Man anser att biblioteken ska vara en mer neutral aktör och inte en arena för partipolitik. Detta väcker frågan om bibliotekets roll som motor i en demokratisk utveckling.

I takt med valet håller också det kulturpolitiska landskapet på att ritas om. Kultursamverkansmodellen ger genom den så kallade koffertidén regionerna större inflytande över hur kulturen ska formas genom statliga och regionala medel. Samtidigt går bibliotekspolitiken i en motsatt riktning med Kungliga bibliotekets nationella uppdrag. Detta har skapat en del motsättningar mellan olika intressen. Trots delade meningar om KBs nationella uppdrag finns det i vissa fall en sammanfallande bibliotekssyn. En syn som kan vara ett frö till en växande samverkan. Om detta och mer kan du läsa i det här numret av Framsidan.

Ladda ner Framsidan 3 2010 som pdf (1,4 mb)

Vill du beställa tryckta exemplar eller få kommande nummer av Framsidan, hör av dig till redaktionen.

Artiklar med tidningens tema:

Länk till intervju med Joacim Hansson i Framsteget nr 24 Special

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet