Framsidan nr 4 2011

 

Bild på Framsidan 4 2011Biblioteket har många sidor. För en del handlar det om att låna böcker, andra behöver en plats i stillhet inför nästa tenta. Samtidigt har bibliotekets roll som kulturarena under senare tid fått näring. Inte minst mot bakgrund av att dörrarna mellan olika kulturfrämjande verksamheter alltmer börjar öppna sig runtom i kommunerna. I det här numret av Framsidan tar vi fasta på just biblioteket som en arena för upplevelser och kreativitet. Här på webben kan du exempelvis läsa om hur man förenar museum och bibliotek i Lödöse. I tidningen skriver vi bland annat om hur man kan göra gallringen av gamla böcker till ett kreativt inslag i biblioteket. Nytt i det här numret är vår debattsida, Conny Persson från Gävle stadsbibliotek inleder debatten och skriver om bibliotekets politiska roll. Du kan också läsa om en unik satsning på ett litteraturhus för barn och unga i Sandviken, om Malmö stadsbibliotek efter stormen, eller om hur Kultur i Väst kan vara ett stöd i förverkligandet av kreativa idéer. Låt dig inspireras. Biblioteket är mer än bara böcker.

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Ladda ner Framsidan 4 2011 som pdf (2 mb)

Vill du beställa tryckta exemplar eller få kommande nummer av Framsidan, hör av dig till redaktionen.

Webbspecial

Innehåll

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet