Framsidan nr 5 2010

Bild på Framsidan 5 2010Ett barnbibliotek är en värld i sig. Ofta är det en värld byggd av vuxna för barn, men det håller på att förändras. Framsidan Special tar upp ett genomgripande perspektivskifte som bland annat innebär att barnen i större utsträckning själva är med och bygger sin upplevelse på biblioteket.

Barnbibliotekarien är en nyckelperson. Den som bjuder in, skapar lust och vägleder i allt som biblioteket har att erbjuda. Medvetenheten om hur viktig barnbibliotekarierollen är ökar, samtidigt som utbildning och aktuell forskning får större betydelse i det vardagliga arbetet.

Barnens värld genomgår också förändringar. För barn och unga är det idag en självklarhet att det som finns i verkligheten, nästan alltid har en fortsättning på internet, eller tvärtom. Det handlar om tillgången till bibliotek och skapandet av bibliotekswebbar för barn på nätet, men också om tillgången till IT på det fysiska biblioteket.

Temanumrets namn, Att bygga en värld, syftar också på det som barn gör varje dag. De pusslar ihop sina intryck och nyvunna kunskaper till en helhet. De berättelser som de läser och hör är en viktig del i alla upplevelser som formar deras världsbild. Men kan vi se till att en större del av världen ryms i den litteratur som når våra barn? Kan Bullerbyn ligga i Tanzania? Och vad gör barnlitteraturens ideal i sin tur med vår syn på barndomen?

Ladda ner Framsidan nr 5 2010 som pdf (2,4 mb)

Vill du beställa tryckta exemplar eller få kommande nummer av Framsidan, hör av dig till redaktionen.

Artiklar med tidningens tema


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet