Framsidan nr 2 2016

Biblioteket som motor

Bild på Framsidan nr 2 2016

Ett bibliotek fyller som bekant många funktioner. Det kan vara en plats för integration, bildning eller en dörr mot berättandets landskap. Det kan också i någon mening vara en motor i samhällsutvecklingen. Det kan handla om att skriva ut ett papper till den lokala pizzerian, så att de kan informera sina kunder om olika allergier. Det kan vara att stärka människor i sin vardag. Biblioteket skapar mening och driver förutsättningarna för att lyckas i livet framåt. Det kan vara smått och det kan vara stort. I det här numret tar vi fasta på några exempel på denna kraft.

I Zagreb jobbar biblioteket med workshops i informationskunskap för hemlösa. Ett sätt att informera om rättigheter, såväl som att bryta den sociala utanförskapen. I en annan del av världen jobbar Arvika bibliotek med projektet Silent Books. Det är ett pilotprojekt med syfte att utveckla metoder för att arbeta med textlösa böcker i samarbete mellan folkbibliotek och flyktingförläggningar. Och i Oslo har man ett nytt bibliotek för barn mellan 10-15. En frizon där motorn under huven är förvandlad till ett krypin och kreativiteten är en drivkraft. Men läs också om biblioteket som har inspirerats av Wallenbergs styrelserum och ruvar på en marin bokskatt.

Ladda ner Framsidan 2 2016 som pdf (ca 2 mb). Klicka här

Vill du beställa tryckta exemplar eller få kommande nummer av Framsidan, hör av dig till redaktionen. Framsidan är kostnadsfri och ett formulär för prenumeration finns under Kontakta oss, eller mejla dina uppgifter till prenumeration@framsidan.net. Gilla oss även på Facebook!

Webbspecial

Innehåll

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet